У Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику презентують старожитності Давнього Єгипту

5 травня 2017 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику відбудеться презентація колекції старожитностей Давнього Єгипту.

На початку 2017 року, під час звірки фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заступник генерального директора, доктор історичних наук Сергій Пивоваров виявив справжню давньоєгипетську мумію.

З’ясувалося, що мумія та ще кілька надзвичайно цікавих експонатів, які зберігаються у фондах, потрапили до Києва на межі ХІХ–ХХ століть. Спершу вони знаходилися у Церковно-археологічному музеї, потім – у Музеї атеїзму, який розташовувався у Києво-Печерський Лаврі.

Колекція старожитностей Давнього Єгипту складається з двох мумій, двох розписаних саркофагів та кількох канопів (грець. Κάνωβος лат. Canopus – поховальних посудин для внутрішніх органів).

У презентації візьмуть участь: Міністр культури України Є. НИЩУК, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук Л. МИХАЙЛИНА, заступник генерального директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук С. ПИВОВАРОВ, заступник директора Інституту археології НАН України, чл.-кор. НАН України Г. ІВАКІН, старший науковий співробітник Інституту сходознавства імені А.Ю. Кримського НАН України, доктор історичних наук М. ТАРАСЕНКО, завідувач кафедри археології НУ «Києво-Могилянська академія», доктор історичних наук В. КЛОЧКО, директор археологічного музею Інституту археології НАН України, кандидат історичних наук Л. КУЛАКОВСЬКА.

 

Місце проведення: м. Київ, вул. Лаврська, 9, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, корп. 25.

Початок заходу: 5 травня 2017 р. (п’ятниця) об 11.00.

Акредитація представників ЗМІ обов’язкова:

Tel.: +38 063 530 27 38

E-mail: nkpz.press(at)gmail.com

YouTube icon
Facebook icon