2018

 

Могилянські читання 2018. Дослідження сакральних пам’яток України. Зб. наук. праць. – Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Видавництво “Фенікс”, 2018. – 304 с.

ISBN 978-966-136-605-2

У збірнику вміщено матеріали XXIII Міжнародних Могилянських читань (Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 6–7 грудня 2018 р.). Опубліковано 52 тематичні статті  науковців різних міст України, Польщі і Румунії, що є результатами новітніх розвідок у галузях історії, археології, мистецтвознавства, реставрації, пам’яткознавства та музеєзнавства.

Видання стане у пригоді як фахівцям, так і більш широкому колу зацікавленої читацької аудиторії.

Підготовлено до друку співробітниками видавничого відділу Заповідника.

Зміст за посиланням

Методи реставрації пам’яток історії і культури в складних інженерно-геологічних та сейсмічних умовах. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25–26 жовтня 2018 р.) / Упоряд. А. Є. Антонюк. – Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, ICCROM України, Видавництво «Фенікс», 2018. – 156 с., іл.

ISBN 978-966-136-603-8

У збірнику висвітлюються питання дослідження методів реставрації пам’яток історії і культури в складних інженерно-геологічних та сейсмічних умовах, а саме: мінімізація та усунення негативних інженерно-геологічних факторів; конструктивні заходи щодо збереження пам’яток історії і культури; архітектурна реставрація пам’яток історії і культури в умовах негативного впливу зовнішнього природного середовища. Містить розвідки експертів-науковців з України, Польщі, Алжиру та Ізраїлю.

Для фахівців відповідних галузей та науково-проектних установ, широкого загалу.

Видання підготовлено до друку у видавничому відділі НКПІКЗ

Зміст за посиланням

Пивоваров С. В. Садогурський монетний двір під Чернівцями (1771–1774). Історико-нумізматичне дослідження / С. В. Пивоваров. – Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник; Видавництво “Фенікс”, 2018. – 184 с.

ISBN 978-966-136-596-3

У історико-нумізматичному дослідженні на тлі військово-політичних подій, пов’язаних із російсько-турецькою війною 1768–1774 рр., розглянуто обставини виникнення та діяльності приватного монетного двору Петра-Миколая Гартенберга фон Садогурського, що розташовувався на Буковині, неподалік Чернівців. Проаналізовано типологію відкарбованих монет, їхній обіг на території Молдовського та Волоського князівств, простежено подальшу долю поселення ремісників-монетарів, яке отримало назву Садогура (сучасна Садгора – район міста Чернівці).

Для істориків, краєзнавців, вчителів, колекціонерів, студентів, учнів та всіх небайдужих до історичного минулого українських земель.

Книгу до друку підготовлено видавничим відділом НКПІКЗ.

Зміст за посиланням

Проблеми збереження та використання історичних підземних комплексів в умовах негативних техногенних впливів. Матеріали Міжнародної нау­ково-практичної конференції (Київ–Чернігів, 26–27 жовтня 2017 р.) / Упоряд. І. А. Черевко. – Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, ICCROM України, Видавництво «Фенікс», 2018. – 244 с., іл.

ISBN 978-966-136-597-0

У збірнику висвітлені питання дослідження природних та техногенних чинників впливу, засобів збереження підземних пам’яток у різних містах України та за кордоном; розглянуто методи досліджень небезпечних явищ, пов’язаних з підземними спорудами та засоби їх попередження; викладено проблеми застосування чинних нормативних документів, музеєфікації, археологічних досліджень, реставрації та використання підземних комплексів, а також сучасну проблематику підземної урбаністики.

Для фахівців різних галузей наук та науково-проектних установ, широкого загалу.

Підготовлено до друку видавничим відділом НКПІКЗ

Зміст за посиланням

Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Шостої науково-практичної конференції (26–27 вересня 2018 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К. : Талком, 2018. – 124 с., іл.

До збірника увійшли розвідки учасників Шостої науково-практичної конференції щодо проблем розвитку музейної педагогіки, питань сучасної інтерпретації історико-культурної спадщини та використання її потенціалу в освіті і вихованні дітей. Учасники конференції – музейники, наковці, викладачі вищих навчальних закладів, керівники й педагогічні працівники вищих, загальноосвітніх, середніх спеціалізованих установ, закладів позашкільної освіти, педагоги-психологи, представники громадських організацій та ін. У своїх статтях вони узагальнюють набутий досвід та визначають закономірності, методи і форми діяльності у музейній педагогіці.

Рекомендовано до друку Вченими радами Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника і Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України.

Публікацію здійснено спільними зусиллями відділу музейно-освітньої роботи і видавничого відділу НКПІКЗ.

Зміст видання за посиланням

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Шістнадцятої міжнародної наукової конференції (29 травня – 2 червня 2018 року) / Національний Києво-Печерський iсторико-культурний заповідник. – К.,  2018. – 292 с.

Публікацію здійснено спільними зусиллями науково-дослідного відділу історії і археології і видавничого відділу Заповідника.

 

 

 

 

 

Зміст за посиланням

Семінар-практикум 2018 р. «Актуальні питання організації та проведення державної експертизи культурних цінностей (предметів декоративно-ужиткового мистецтва)». Матеріали семінару-практикуму (21–25 травня 2018 р., Київ): науково-методичний збірник. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Видавництво “Фенікс”, 2018. – 112 с.

ISBN 978-966-136-535-2

Підготовлено до друку видавничим відділом НКПІКЗ.

 

 

 

Зміст за посиланням

Могилянські читання 2017. Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. Зб. наук. праць. – К. : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Видавництво “Фенікс”, 2018. – 420 с.

ISBN 978-966-136-493-5

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Протокол № 2 від 12.01.2018 р. Підготовлено до друку видавничим відділом НКПІКЗ.

 

 

Зміст за посиланням

Наукова конференція ХV Несторівські студії “Новітні дослідження джерел з середньовічної історії України (XI–XIV ст.)

У збірнику вміщено матеріали ХV Несторівськіх студій, що відбулися у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику 10 листопада 2017 р.

У розвідках науковців – істориків, археологів, філологів, філософів, мистецтвознавців, досліджуються давні писемні пам’ятки, в першу чергу – літописи, а також побут, мистецтво та архітектура часів Київської Русі. Значна увага приділена особистостям, життя і діяльність яких була пов’язана з Києво-Печерською лаврою.

 

Матеріали наукового видання розміщено за посиланням

 

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon