2002

Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: випуск 7

     До збірника увійшли наукові статті та повідомлення, присвячені різним аспектам історії Печерської обителі, дослідженню її матеріальних і духовних пам'яток. Маловідомі матеріали з історії Києво-Печерської лаври містяться у розділі "Першоджерела". Зокрема, новим для альманаху є спроба факсимільних публікацій. В рубриці "Справи музейні" висвітлено останні роботи співробітників Заповідника в галузі електронних видань. Інтерес музейних працівників має викликати підбірка законодавчих актів України стосовно музейної справи. Збірник наукових праць. Вип. 7/ Голова редакційної ради С.П.Кролевець. Ред. рада: В.М. Колпакова - відпов.редактор та ін. К.: ВІПОЛ, 2002 356 с.

     Зареєстровано у Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ N 5159 від 28.05.2001 р.

     Збірник наукових праць "Лаврський альманах" внесено до переліку фахових видань з історичних наук постановою президії ВАК України від 14.11.2001 р. N 2-05/9. Рекомендовано до друку вченою радою НКПІКЗ.

Видано позабюджетним коштом Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Каталог збережених пам'яток Київського Церковно-Археологічного музею. 1872-1922 рр.

     Видання присвячене 130-річчю з часу заснування першого публічного музею Києва  Церковно-археологічного (1872-1922 рр.), також було выдкрито ювілейну виставку, присвячену 130-й річниці заснування Церковно-археологічного музею.

     Колективом авторів зібрані та каталогізовані предмети, що раніше входили до колекцій Київського Церковно-археологічного музею, а зараз зберігаються в різних музейних та наукових установах України. Ілюстрований каталог містить історичний нарис, який розповідає про створення та діяльність музею, а також ґрунтовний науково-допоміжний апарат. 
    Колектив авторів. К.: [Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник], 2002. с. 244, іл. 222. У підготовці каталогу брали участь, крім науковців Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, співробітники дев'яти музеїв та наукових установ України, в зібраннях яких зберігаються пам'ятки Церковно-археологічного музею. 
    Ідея каталогу та загальна редакція С.Кролевець, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Відповідальний редактор В.Колпакова, заступник Генерального директора з наукової роботи. Рекомендовано вченою радою НКПІКЗ. Видано позабюджетним коштом Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври. Слід у віках.

   Збірник наукових праць включає доповіді, прочитані в процесі роботи Міжнародної наукової конференції "Велика Успенська церква Києво-Печерської лаври. Слід у віках", що пройшла у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику у 2001 р. як один із заходів, присвячених 950-річчю заснування Києво-Печерської лаври. В пропонованих читачу дослідженнях розглянуто широкий спектр питань, дотичних до історії будівництва Успенської церкви, її перебудов, особливостей зовнішнього та внутрішнього декору в різні періоди її існування, а також явищ духовної культури монастиря, пов'язаних із цією найбільшою святинею Лаври. 
    Адресовано історикам, архітекторам, широкому колу читачів. 
   Матеріали Міжнародної наукової конференції 1-2 жовтня 2001 р. / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник; Голова редакційної ради С.П.Кролевець. Ред. рада: В.М. Колпакова - відповідальний редактор та ін. К.: ВІПОЛ, 2002. 232 с. Рекомендовано до друку вченою радою НКПІКЗ. Відповідальність за достовірність інформації несуть автори. Видано позабюджетним коштом Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Книжкова справа в Києві.

С.С.Петров. Монографія присвячена розгляду розвитку друкарства та книговидавництва у Києві значному економічному, політичному, культурному і національному центрі України з 1861 по 1917 р. Книгодрукарство розглядається як синтетична галузь промисловості, в якій органічно поєднуються технічні досягнення в поліграфічному виробництві з культурними і громадсько-політичними надбаннями суспільства, втіленими у такому комунікативно-інформаційному засобі, як книга. Праця побудована на значному фактичному матеріалі, основою якого є аналіз матеріалів досліджень з цього та інших питань вітчизняних вчених, а також численних джерел періодики, архівів, спогадів, листувань тощо. Особливе значення в праці присвячується розгляду української книги, яка в другій половині XIX на початку XX ст. зазнала переслідувань з боку російського самодержавства. Видання розраховане на дослідників, працівників бібліотек, вчителів, студентів, всіх, хто цікавиться історією Києва та книгознавства. К: ТОВ "УВПК-ЕксОб", 2002 р. 344 с. Видано позабюджетним коштом Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Лаврський альманах. Пам'яті М.Ю.Брайчевського присвячується. Випуск 8

     Восьмий випуск (третій спецвипуск) "Лаврського альманаху" присвячено пам'яті великого українського історика Михайла Юліановича Брайчевського, чиє невгамовне серце перестало битися 21 жовтня 2001 року на 77 році життя. До видання увійшли спогади визначних діячів української культури про Михайла Юліановича, а також ряд власних робіт вченого. Так, тут вперше побачить світ унікальний коментар до відомої роботи "Приєднання чи возз'єднання" (критичні замітки з приводу однієї концепції)", написаний у зв'язку з розв'язаним проти М.Брайчевського політичним цькуванням. До збірника увійшов також один розділ величезної, до сьогодні не опублікованої монографії "Слово о полку Ігоревім", яка нині готується до видання в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику.

    Голова редакційної ради С.П.Кролевець. Відповідальний редактор В.М.Колпакова та ін. Випуск 8, спецвипуск 3; К.: ВІПОЛ, 2002. 182 с. Зареєстровано у Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ N 5159 від 28.05.2001 р. Збірник наукових праць "Лаврський альманах" внесено до переліку фахових видань з історичних наук постановою президії ВАК України від 14.11.2001 р. N 2-05/9. Рекомендовано до друку вченою радою Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Протокол N 12 від 4.11.2002. Видано позабюджетним коштом Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Лаврський альманах. І.В.Жиленко. Синопсис Київський. Випуск 6

   Монографія включає текст визначної української історичної пам'ятки "Київського Синопсиса" (редакція 1674 р.) в адаптації до сучасної української мови присвячене йому дослідження та коментарі до тексту. "Київський Синопсис" видання унікальне, оскільки жодне з українських історичних писань XVII ст. не мало такої довгої і складної історії. Протягом XVII-XIX ст. він витримав близько тридцяти окремих видань (староукраїнською та російською мовами), але на сьогодні первісний текст твору відомий тільки окремим фахівцям. Вперше адаптується він і до сучасної української мови. В дослідженні та коментарях до тексту аналізується джерельна база, обставини написання і редагування твору. 
     Голова редакційної ради С.П.Кролевець. В.М.Колпакова - відповідальний редактор. К.: ВІПОЛ, Випуск 6. Спецвипуск 2:  2002 – 194 с. Зареєстровано у Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України Свідоцтво про реєстрацію серія КВ N 5159 від 28.05.2001 р. Збірник наукових праць "Лаврський альманах" внесено до переліку фахових видань з історичних наук постановою президії ВАК України від 14.11.2001р. N 2-05/9. Рекомендовано до друку вченою радою НКПІКЗ. Видано позабюджетним коштом Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Київський Вознесіння Господнього і Святих Флора і лаври жіночий монастир.

Крайня О.О. Видання присвячене 60-річчю відродження чернечого життя в найдавнішому серед київських жіночих монастирів. Робота написана переважно на основі архівних матеріалів і спогадів насельниць монастиря. Публікація її тим більш важлива, що за минуле століття не було видано жодної книги про цю обитель останнє дослідження вийшло друком у 1895 році. Історичний нарис супроводжується багатим ілюстративним матеріалом, серед якого чимало унікальних фотодокументів, що публікуються вперше. (Використано фотоматеріали Центрального державного історичного архіву України в м.Києві, Центрального державного кіно-фото-фоноархіву особистих зібрань черниць монастиря). Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2002. К.: Інформаційно-видавнийчий центр Української Православної Церкви. 64 стор., 115 іл. Відповідальний редактор: архімандрит Никон (Русин), редактор монахиня Євтропія (Бобровникова).

Пам'ятки історії та культури Києво-Печерської лаври.

Кочубинська Т.В.(Матеріали для екскурсій). У книзі розповідається про видатні пам'ятки історії та культури, що знаходяться на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Видання розраховане на екскурсоводів, студентів, широкі кола шанувальників української культури, учнівську молодь. Видано за позабюджетні кошти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. К.: КИЙ. 2002.

 
 

 

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon