Співпраця з ЮНЕСКО

ЮНЕСКО – Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) є міжнародною організацією, спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй, яка при співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвиткові національної культури, охороні пам'яток культури тощо.

Діяльність ЮНЕСКО в галузі культури охоплює такі сфери як збереження та відродження матеріальної і нематеріальної культурної спадщини; розвиток мистецтв; сприяння розвитку сучасних культур; сприяння поверненню втрачених культурних цінностей країнам їхнього походження; поширення книг і читання шляхом сприяння розвитку книговидавничої справи; розвиток індустрії культури та розробка політики в галузі культури; захист авторських і суміжних прав; аналіз взаємозв'язку між культурою та розвитком, врахування культурного фактора у розвитку суспільства; розвиток культурного плюралізму та міжкультурного діалогу.

Враховуючи величезне історико-художнє значення комплексу Києво-Печерської лаври в розвитку вітчизняної і світової культури, науки і освіти, на 14-й сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО (7-15 грудня 1990 р., Банф, Канада) зі збереження всесвітньої культурної та природної спадщини архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври було внесено до Списку всесвітньої спадщини разом з архітектурним комплексом Софії Київської як один об’єкт «Київ: Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами, Києво-Печерська Лавра». У 2015 р. Києво-Печерський заповідник спільно із заповідником «Софія Київська» провели ряд святкових заходів з відзначення 25-ї річниці включення об’єкту до Списку всесвітньої спадщини.

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник веде конструктивний діалог з Центром всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, спрямований на удосконалення механізмів захисту та збереження унікальних пам’яток світового культурного надбання, розташованих на його території.

Представники Заповідника брали участь у роботі сесій Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у складі офіційних делегацій від України, зокрема 35-ї, 37-ї та 40-ї, які проходили 19-26 червня 2011 р. у м. Париж (Франція), 16-27 червня 2013 р. у м. Пномпень (Камбоджа) та 10-20 липня 2016 р. у м. Стамбул (Туреччина). Керівництво та співробітники Заповідника надають всебічне сприяння представникам спільних моніторингових місій Центру всесвітньої спадщини та Міжнародної ради з охорони пам'яток та історичних місць (ІКОМОС) під час їх візитів до Києва з метою оцінки стану збереження об’єкту і виконання рекомендацій Комітету всесвітньої спадщини (2009, 2010, 2013 та 2017 роки).

Кожного року Заповідник подає до Центру всесвітньої спадщини звіт про стан збереження об’єкту всесвітньої спадщини «Київ: собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра», який є доступним для ознайомлення широкого загалу на сайті Центру всесвітньої спадщини на сторінці зазначеного об’єкту.

Раз на шість років країни Європи та Північної Америки почергово надають до Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО періодичні звіти про виконання положень Конвенції про всесвітню спадщину, включаючи інформацію про стан збереження об’єктів всесвітньої спадщини, що знаходяться на їх території. Періодична звітність забезпечує оцінку виконання Конвенції про всесвітню спадщину державами-сторонами, сприяє актуалізації інформації про об’єкти всесвітньої спадщини, дозволяє фіксувати можливі зміни в стані їх збереження.

У рамках підготовки Другого циклу періодичних звітів про виконання положень Конвенції представник Заповідника, що виконує обов’язки національного координатора з питань підготовки періодичних звітів, взяла участь у засіданнях національних координаторів Центральної, Південно-Східної та Східної Європи щодо підготовки Другого циклу періодичних звітів (14-16 листопада 2012 р., м. Тбілісі, Грузія, та 29-31 жовтня 2013 р., м. Баку, Азербайджан).

Заповідник виступив ініціатором проведення І Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародний досвід охорони, збереження та популяризації об’єктів Всесвітньої спадщини», присвяченої 70-річчю заснування ЮНЕСКО (23-24 вересня 2015 р.).

Одним з пріоритетних напрямків діяльності ЮНЕСКО є співпраця з молоддю і для молоді за допомогою відповідних програм і стратегій. Починаючи з 2014 р., Заповідник разом з Університетом «КРОК» та Малою академією наук України долучилися до освітньої програми ЮНЕСКО – «Всесвітня спадщина в руках молоді». Участь у цій програмі дає змогу студентам дізнатися більше про культурну спадщину рідної країни, яка має не лише національну, а й всесвітню цінність, та про свою роль і відповідальність у збереженні надбання для прийдешніх поколінь.

World Heritage Centre - Setting up a World Heritage management framework in Kyiv (Ukraine) (unesco.org)

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon