Відділ наукової реставрації та консервації рухомих пам'яток

Відділ наукової реставрації та консервації Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника - один з найбільших реставраційних підрозділів серед музейних організацій України, що став продовжувачем традицій реставраційної справи, розпочатої ще у 1927 році реставраційною лабораторією Всеукраїнського музейного містечка на території Києво-Печерської лаври. На сьогодні реставратори Заповідника працюють над удосконаленням принципів української реставраційної школи, які закладалися протягом її 85-річного розвитку.

Одним з основних завдань підрозділу є виконання консерваційно-реставраційних робіт на пам'ятках історії та культури з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, а також співробітництво з Національними заповідниками та провідними музеями України.

У відділі наукової реставрації та консервації працюють 22 реставратори, які проводять  роботи з відновлення станкового темперного і олійного живопису, дерев’яної поліхромної скульптури, графіки, книг, гравюр і документів, виробів з чорного, кольорового і коштовних металів, шкіри, історичних та коштовних тканин, археологічних артефактів.

Відділ накопичує та вивчає інформацію з проблем зберігання, дослідження та реставрації пам’яток, використовуючи матеріали власних досліджень та шляхом широкого залучення вітчизняних та зарубіжних джерел, консультує музейних працівників з цих питань. Співробітники відділу беруть участь у роботі семінарів та конференцій з питань реставрації та збереження пам’яток, готують матеріали до публікацій у наукових виданнях як в Україні, так і за її межами та здійснюють заходи з підвищення кваліфікації художників-реставраторів і працівників музеїв.

За останні роки реставраторами вже повернуто до життя більше тисячі музейних предметів з фондів Заповідника і зібрань музеїв міста Києва та України. Твори, відреставровані фахівцями відділу, експонувалися на численних виставках: у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику, в містах України, Білорусі, Польщі, Італії, Німеччини, Іспанії, Угорщини, Фінляндії та США.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon