Відділ наукової реставрації та консервації рухомих пам'яток

Відділ наукової реставрації та консервації Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника - один з найбільших реставраційних підрозділів серед музейних організацій України, що став продовжувачем традицій реставраційної справи, розпочатої ще у 1927 році реставраційною лабораторією Всеукраїнського музейного містечка на території Києво-Печерської лаври. На сьогодні реставратори Заповідника працюють над удосконаленням принципів української реставраційної школи, які закладалися протягом її 85-річного розвитку.

Одним з основних завдань підрозділу є виконання консерваційно-реставраційних робіт на пам'ятках історії та культури з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, а також співробітництво з Національними заповідниками та провідними музеями України.

У відділі наукової реставрації та консервації працюють 22 реставратори, які проводять  роботи з відновлення станкового темперного і олійного живопису, дерев’яної поліхромної скульптури, графіки, книг, гравюр і документів, виробів з чорного, кольорового і коштовних металів, шкіри, історичних та коштовних тканин, археологічних артефактів.

Відділ накопичує та вивчає інформацію з проблем зберігання, дослідження та реставрації пам’яток, використовуючи матеріали власних досліджень та шляхом широкого залучення вітчизняних та зарубіжних джерел, консультує музейних працівників з цих питань. Співробітники відділу беруть участь у роботі семінарів та конференцій з питань реставрації та збереження пам’яток, готують матеріали до публікацій у наукових виданнях як в Україні, так і за її межами та здійснюють заходи з підвищення кваліфікації художників-реставраторів і працівників музеїв.

За останні роки реставраторами вже повернуто до життя більше тисячі музейних предметів з фондів Заповідника і зібрань музеїв міста Києва та України. Твори, відреставровані фахівцями відділу, експонувалися на численних виставках: у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику, в містах України, Білорусі, Польщі, Італії, Німеччини, Іспанії, Угорщини, Фінляндії та США.

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon