Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів

Порядок 
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»
 
1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» (далі – Заповідник) за запитом на інформацію (далі – документи).
 
2. Цей Порядок застосовується у випадках, коли Заповідник є належним розпорядником інформації.
 
3. За запитом на інформацію безкоштовно надаються документи або їх копії під час надання:
    - інформації особі-запитувачу про себе;
    - інформації, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідна інформація);
    - інформації, що не передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок.
 
4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється в разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок документів, починаючи з одинадцятої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національний заповідник «Києво-Печерська лавра».
 
5. Розмір відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається бухгалтерською службою Заповідника.
 
6. Структурний підрозділ Заповідника, що надає інформацію на запит, в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі – Заявка), на керівника Заповідника за формою згідно з додатком 1 цього Порядку.
 
7. На підставі отриманої Заявки бухгалтерська служба протягом одного робочого дня виписує рахунок (далі – Рахунок) за формою згідно з додатком 2 цього Порядку і передає його структурному підрозділу Заповідника, у якому знаходиться запитувана інформація, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.
 
8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації. 
 
9. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на спеціальний реєстраційний рахунок Заповідника, бухгалтерська служба передає структурному підрозділу Заповідника, у якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з спеціального реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завірену Головним бухгалтером.
 
10. Документи або їх копії надаються протягом трьох робочих днів після підтвердження факту повної оплати Рахунка.
 
11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.
 
 
 
 
YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon