Охорона пам’яток

З метою забезпечення збереження, відповідно до вимог законодавства та державних норм, комплексу нерухомих пам’яток та об’єктів культурної спадщини Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника виконуються роботи з їх натурних та архівних досліджень; опрацьовуються відповідні матеріали щодо підготовки облікової документації на ці об’єкти; здійснюється моніторинг технічного стану, умов використання пам’яток та об’єктів історико-культурної спадщини, території Заповідника і його буферної зони, виконуються заходи з їх ремонту, реставрації, музеєфікація, пристосування.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon