2010

Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: випуск 23 (спецвипуск 9)

Дослідження монастирських печерних комплексів / Ред. рада: В.М.Колпакова (відп. ред.) та ін. – К.: Фенікс, 2010. – 164 с.

     Двадцять третій випуск (дев'ятий спецвипуск) "Лаврського альманаху" присвячений дослідженню монастирських печерних комплексів. Опубліковані в збірнику статті торкаються широкого кола проблем, пов'язаних із зародженням, розвитком та функціонуванням печерних комплексів, ієротопією та формуванням сакрального простору печер, спелеоархеологічними дослідженнями, музеєфікацією та охороною печерних комплексів.

Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: випуск 25.

Збірник наукових праць Вип. 25 / Ред. рада: В.М.Колпакова (відп. ред.) та ін. – К.: Фенікс, 2010. – 184с.

     Двадцять п'ятий випуск "Лаврського альманаху" вміщує історичні, мистецтвознавчі статті та археологічні розвідки, в яких йдеться про результати останніх досліджень науковців. На сторінках збірника розглядаються проблеми охорони пам'яток, розвитку музейної справи. Випуск вміщує бібліографію робіт науковців Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, надрукованих у 2009 році.

 

Буклет виставки "Портрети церковних діячів XVII-ХІХ століть із зібрання Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника".

Організатори виставки - Міністерство культури і туризму України, Українська Православна Церква, Полтавська міська державна адміністрація, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Полтавський художній музей імені Миколи Ярошенка (Галерея мистецтв).

Буклет проілюстрований зображеннями пам'яток з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Каталог виставки "Слава України: святі образи ХІ-ХІХ століть"

Каталог виставки "Слава України: святі образи ХІ-ХІХ століть" представляє 77 ікон з колекцій Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника та Національного музею у м. Львові ім. Андрія Шептицького, які експонувалися у Сполучених Штатах Америки. Колекція дає можливість простежити еволюцію українського сакрального малярства від поствізантійського часу до періоду розквіту національного мистецтва – доби бароко, повно і багатогранно демонструють розмаїття українського іконопису.

Плащаниця з собору Святого Володимира в Києві - буклет до виставки

У колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника зберігається унікальний твір XIX ст. – вишита плащаниця. Створена для Володимирського собору у Києві, вона складала єдине ціле з внутрішнім оздобленням храму, розписи якого виконала група талановитих митців на чолі з відомим російським художником Віктором Васнєцовим.

Плащаницю за ескізом Васнєцова вишила шовком Олена Прахова, донька професора Адріана Прахова, який очолював Комітет з оздоблення Володимирського собору. Робота над цим величним твором тривала з 1894 по 1897 р. Розмір плащаниці – 174x217 см.

Майстерно виконана плащаниця вражає масштабністю мистецького задуму. В ній з особливим драматизмом втілена сцена "Оплакування Христа", передані нюанси пронизливого болю та скорботної втрати.

Техніку вишивки "гладдю", яку застосувала Олена Прахова, з давнини називали "живопис голкою". Урочистості й вишуканості надає плащаниці багате орнаментальне оздоблення, доповнене численним напівдорогоцінним камінням - аметистами, гранатами, бірюзою, перлами.

Досконалість "прахівської" плащаниці високо оцінили сучасники, а сам Васнєцов назвав її "истинно художественной работой".

Ще до Другої світової війни пам'ятка була пошкоджена при спробі пограбування Володимирського собору. Згодом плащаниця потрапила до Успенського собору і разом з іншими речами опинилась під уламками після вибуху 1941 р. У повоєнні роки її віднайшли в руїнах храму, неодноразово реставрували та демонстрували на виставках.

Каталог виставки "Золота доба української ікони XVI-XVIII століть"

У каталозі виставки "Золота доба української ікони XVI-XVIII століть" представлені речі з колекцій Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника та Національного музею у Львові ім. Андрія Шептицького – ікони та церковне начиння, які експонувалися в м. Анконі (Італія), під час проведення у лютому 2010 р. Екуменічного з'їзду Італійської конференції єпископів.

Могилянські читання 2009 року: Збірник наукових праць.

Мазепинська доба в культурі України / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник; Ред. рада: В. М. Колпакова (відп. ред.) та ін. – К.: Фенікс, 2010. – 424 с.

Черговий збірник наукових праць "Могилянські читання" тематично присвячений мазепинській добі в культурі України – рухомим і нерухомим пам'яткам, створеним в цей час, а також їх творцям і меценатам. Особлива увага приділена постаті гетьмана Івана Мазепи та його діяльності в культурній сфері. До збірника увійшли дослідження сучасних українських та іноземних науковців з історії, історіографії, філософії, археології, мистецтвознавства, реставраційної та пам'ятко-охоронної справи.

Шип Н.А. Київська духовна академія в культурно-освітянському просторі України (1818-1919).

– К.: Вид-во ТОВ "НВП"ІНТЕРСЕРВІС", 2010.- 436 с.

У монографії висвітлюється безперервність освітніх традицій в Україні, що беруть свій початок від Києво-Братської школи (1615) та розвинуті Києво-Могилянською (закрита в 1817) і Київською духовною (заснована в 1819) академіями. На основі фахового аналізу першоджерел та наукової літератури схарактеризовано реформаторську політику імперської Росії в галузі вищої духовної освіти, статути духовних академій, що ухвалювались відповідно до суспільно-політичної кон'юнктури XIX – початку XX ст. Розглянуті питання кадрового забезпечення Київської духовної академії, склад студентів та основні навчально-виховні принципи. На великому фактичному матеріалі розкрито навчальну, наукову, видавничу і просвітницьку діяльність Академії, участь викладачів у громадському і культурному житті Києва, розвитку науково-освітніх зв'язків із православними країнами.

Для науковців, викладачів та студентів духовних і світських навчальних закладів, служителів церкви, масового читача.

© Шип Н.А., 2010

© ТОВ "НВП"ІНТЕРСЕРВІС", 2010

Церква-наука-суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: НКПІКЗ, 2010. – 106 с. Відповідальний за випуск Крайній К.К.

Несторівські студії: Святість та святині Давньої Русі.

– К.: НКПІКЗ, 2010. – 136 с.

Голова редакційної ради – М.Е.Громова. Відповідальний редактор – В.М.Колпакова. Науковий редактор - Н.Д.Горська.

У збірнику вміщено роботи науковців до VІІ Несторівських студій "Святість та святині Давньої Русі".

У статтях висвітлені питання святості як феномену моральної свідомості, дослідження про святих Давньої Русі, чернече життя та його символіку, образи святих у літературній спадщині.

Для науковців та всіх тих, хто цікавиться сучасними історико-філософськими здобутками.

Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: випуск 24.

Збірник наукових праць. Вип. 24 / Ред. рада: В.М.Колпакова (відп. ред.) та ін. – К.: Фенікс, 2009. – 216 с.

     До двадцять четвертого випуску "Лаврського альманаху" ввійшли матеріали, присвячені проблемам дослідження історії Києво-Печерської лаври та історії Церкви в Україні. Статті, опубліковані в рубриці "Дослідження мистецької спадщини", представляють сакральні речі, що зберігаються у фондах Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. У рубриках "Проблеми охорони пам'яток" та "Справи музейні" опубліковані матеріали, що відображають практичні питання та досвід їх вирішення співробітниками Заповідника. Також увазі читача пропонуються рецензії на нові видання та перелік публікацій співробітників Заповідника за 2008 рік.

Малиженовський М.Ф. Київський жіночий Флорівський (Вознесенський) монастир .

Укладач О.О.Крайня. Відповідальний редактор К.К.Крайній

– К.: Фенікс, 2010. – 360 с., іл.

Книга М.Ф.Малиженовського, опублікована в кінці XIX ст., відтоді жодного разу не перевидавалася, і ось тепер вона наново відкриває сучасному читачеві багату історію Флорівської обителі. Дослідження друкарського і рукописного текстів роботи М.Ф.Малиженовського, проведені істориком О. О. Крайньою, дозволили значно доповнити публікацію 1895 р. Водночас був зібраний багатий ілюстративний матеріал, супроводжуючий оповідання.

Видання розраховане на фахівців і всіх, хто цікавиться історією Києва, православних монастирів України.

Свято-Флорівський жіночий монастир виражає щиру вдячність

Анатолію і Лідії Омельяненко, завдяки фінансовій підтримці яких побачила світло перша книга з серії "Бібліотека Флорівського монастиря".

© Свято-Флорівський жіночий монастир м.Києва, 2010

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2010

© О.О.Крайня, укладач, 2010

© Л.Є.Демірська, дизайн, 2010

Буклет виставки "ТИСЯЧОЛІТНЯ ІСТОРІЯ ПАЛОМНИЦТВА НА РУСІ".

Організатори виставки: Міністерство культури і туризму України, Українська Православна Церква, Синодальний відділ "Місія Церква і культура", Паломницький центр при Відділі зовнішніх церковних зв'язків, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Буклет проілюстрований зображеннями пам'яток з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Каталог виставки "Спадок святого князя Володимира".

Видання підготовлене до виставки "СПАДОК СВЯТОГО КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА" з нагоди дня пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира.

На виставці представлені шедеври християнського мистецтва: ікони, фрески, шитво, книги, метал, археологічні знахідки. Експозиція складається з трьох колекцій: Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, Музею "Православна Україна", колекції Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України.

Виставковий проект "Спадок святого князя Володимира"

Куратор проекту – Михайло Кулиняк, Міністр культури і туризму України

Марина Громова, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Куратор проекту від УПЦ – ігуменя Серафима (Шевчик), голова Синодального відділу УПЦ "Церква і культура"

Керівник проекту – Валентина Колпакова, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи

Виставку підготували співробітники:

- науково-дослідного відділу вивчення мистецької спадщини Києво- Печерської лаври (завідувач відділу Ірина Шульц),

- науково-дослідного відділу фондів (головний зберігач Григорій Полюшко),

- Центру наукової реставрації та експертизи (головний художник Вікторія Зайцева),

- науково-експозиційного відділу (завідувач відділу Ірина Масалова)

Каталог

Наукова редакція – Костянтина Крайнього

Автори статей – Ірина Жиленко, Олена Лопухіна, Олена Пітателєва

Автори-упорядники – Ірина Шульц, Олена Сергій

Редагування – Ганна Ляшко, Валентина Рекеда, Тетяна Бєлоусова, Наталія Свєшнікова

Дизайн – Людмила Демірська

Верстка – Любов Єгорова

Переклад англійською – Галина Марченко

Фотозйомка – Ярослав Литвиненко, Сергій Полюшко

Генеральний партнер проекту – громадське об'єднання "Нова епоха", голова – Дмитро Швець

Православ'я - наука - суспільство: питання взаємодії

Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції (27-29 травня 2009 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Редакційна рада: Громова М.Е. (голова); відповідальний редактор К.Крайній; науковий редактор В.Ластовський. – К.: НКПІКЗ, 2010. – 80 с.

Болховітіновський щорічник 2009

Відповідальний редактор К. Крайній; науковий редактор В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ; КЖД "Софія", 2010. – 424 с.

Другий випуск "Болховітіновського щорічника" містить статті з історії Церкви в Україні ХVІІ-ХХ ст., джерелознавчі, історіографічні, археологічні, правознавчі студії та публікації джерел. Увазі читача пропонуються рецензії й огляди нових видань на історико-церковну тематику, матеріали науково-методичного семінару "Методологічні принципи, джерельна база та історіографія в сучасних дослідженнях з історії Церкви в Україні".

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні.

Фотоальбом "Час у фотографіях. Києво-Печерська лавра кінця XIX - початку XX століть"

Фотоальбом створений до виставки "Час у фотографіях. Києво-Печерська лавра кінця XIX – початку XX століть" це – спільний проект Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника і Музею книги та друкарства України.

Головна мета фотоальбому, відобразити епоху через фотографію, як історичне джерело. Знімки охоплюють складний і трагічний період в історії Києво-Печерської лаври та Всеукраїнського музейного городка в контексті історії українського народу.

Видання фотоальбому здійснено за підтримки партнера проекту ДП "Коніка Мінолта Україна". Керівник проекту Валентина Колпакова – заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

 

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon