2004

Могилянські читання 2003. Збірник наукових праць. Пам'ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження.

     Міжнародні Могилянські читання 2003 року присвячені історії, дослідженню та збереженню пам'яток Давньої Русі в студіях сучасних вчених. У наукових працях розглянуті історико-філософські, релігієзнавчі, мистецтвознавчі аспекти вивчення пам'яток давньоруської доби. Також розглянуті питання вивчення пам'яток агіографії, сучасних археологічних досліджень, охорона та збереження культурної спадщини України.

   Збірник розрахований на широке коло читачів. Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник; Ред. рада: В.М.Колпакова (відп. ред.) та ін. К.: ВІПОЛ, 2004. 400 с. Видано позабюджетним коштом Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Лаврський альманах. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. Семантика, стилістика: випуск 13

     Монографію присвячено дослідженню семантики та стилістичних особливостей монументального живопису Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври в 20-30-х років XVIII ст. Пам'ятку розглянуто в контексті загальноєвропейського художнього процесу XVII - початку XVIII ст. Простежено богословську програму стінопису церкви це дало змогу визначити ступінь взаємодії теології й мистецтва українського бароко. На прикладі ансамблю храму Святої Трійці виявлено типологічні й специфічні риси монументально-декоративних розписів Києво-Печерської малярської школи, розглянуто втілення в стінопису принципів барокового синтезу мистецтв. 
     Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник; Ред. рада: В.М.Колпакова (відп. ред.) та ін. К.: Вип. 13. Спецвипуск 5: Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. Семантика, стилістика / А.Ю.Кондратюк. 2004. 160 с.

Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: випуск 12

     У збірник увійшли наукові роботи, в яких розглянуто питання дослідження пам'яток Києво-Печерської лаври: архітектури Успенського собору та його розписи, іконостас та композиції Троїцької церкви, дерев'яні дзвіниці XVII ст. на верхній території Лаври. Висвітлена роль історичних постатей, чиї імена пов'язані з Лаврою. До рубрики "Справи музейні" увійшли статті про виставкову діяльність Заповідника. 
     Розраховано на науковців та широкий загал читачів. 36ірник наукових праць. Вип. 12. / Ред. рада: В.М.Колпакова (відп. ред.) та ін, К: ВІПОЛ, 2004  212 с.

Свою Україну любіть... За неї Господа моліть.

До 190-ліття з дня народження Т.Г.Шевченка. Каталог виставки. В каталозі представлені твори мистецтва з особистої колекції Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України, із зібрань Національного музею Тараса Шевченка, Національного художнього музею України, Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, Національного музею історії України, Київського літературно-меморіального будинку-музею Т.Г.Шевченка, Українського центру народної культури "Музей Івана Гончара", Музею книги та друкарства України, з колекції Володимира Яцюка. Київ, "Мистецтво", 2004.

 

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon