2009

Несторівські студії: 1020 років Хрещення Русі: нові дослідження.

– К.: НКПІКЗ, 2009. – 168 с.

До чергового збірника увійшли статті науковців – істориків, філософів, мистецтвознавців, написані на основі доповідей, прочитаних на VI Несторівських студіях (10 листопада 2008 р.). Також у збірнику публікуються доповіді, проголошені на науково-практичній конференції "Троїцька надбрамна церква 900 років", яка відбувалася в НКПІКЗ 27 жовтня того ж року.

Книга розрахована на науковців та всіх небайдужих до проблем вітчизняної історії та культури.

Могилянські читання 2008 року: 3бірник наукових праць.

Церква і музеї: втрати XX століття / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник; Ред. рада: В.М.Колпакова (відп. ред.) та ін. – К.: Фенікс, 2009. – 576 с.

Черговий збірник наукових праць "Могилянські читання" тематично присвячений втратам буремного XX століття – рухомим і нерухомим церковним пам'яткам, винищеним під час революцій, війн, в роки войовничого атеїзму, а також музеям і музейникам, головним завданням і покликанням яких за будь-яких умов є вивчення, охорона і популяризація національної і загальнолюдської культурної спадщини, невід'ємною частиною якої є сакральні пам'ятки. До збірника увійшли розробки сучасних українських та іноземних науковців з історії, історіографії, філософії, археології, мистецтвознавства, музейної, реставраційної та пам'яткоохоронної справи.

Болховітіновський щорічник 2008

Відпов.ред К.Крайній; наук.ред. В.Ластовський. – К.: НКПІКЗ, "Фенікс", 2009. – 304 с.

Перший випуск "Болховітіновського щорічника" містить праці з історії Церкви в Україні XVI-XX ст. переважно джерелознавчого та історіографічного характеру, історико-правові студії, матеріали круглого столу, присвяченого публікації джерел, раніше неопубліковану роботу академіка В.П. Бузескула та своєрідну передісторію створення збірника, викладену в бібліографічному покажчику до матеріалів конференції "Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії".

 

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon