2020

Пивоваров С. В. Літописний Василів у Середньому Подністров’ї. Історико-краєзнавчі нариси. – Київ: НКПІКЗ ; Фенікс, 2020. – 184 с.

ISBN 978-966-136-736-3

Книгу присвячено минулому одного із найбільших літописних поселень в Середньому Подністров’ї ХІІ – першої половини ХІІІ ст. – давньоукраїнському місту Василів на Буковині. В роботі проаналізовано археологічні старожитності на території поселення від доби палеоліту до раннього нового часу. Особливу увагу приділено топографії й планіграфії міського осередку, характеристиці культових й житлових будівель, історичних реконструкціях, а також гіпотезах і версіях із минулого Василева княжої доби.

У виданні розміщено численні ч/б ілюстрації.

Для істориків, археологів, вчителів, студентів та всіх небайдужих до історичного минулого українських земель.

Автор науково-популярної розвідки: доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора НКПІКЗ із наукової роботи Сергій Пивоваров.

Підготовлено до друку у видавничому відділі Заповідника.

Зміст за посиланням

Пивоваров С. В., Крайня О. О., Курлов В. В. Хрест преподобного Марка Печерника. Пам’яткознавче дослідження. Київ : НКПІКЗ; Фенікс, 2020. 180 с.; іл.

ISBN 978-966-647-212-3

Це – колективна монографія, присвячена вивченню однієї зі святинь, що зберігається у фондах Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, – хресту преподобного Марка Печерника. На основі писемних та іконографічних джерел, вітчизняної та зарубіжної історіографії, результатів металографічної експертизи автори досліджують проблемні питання походження хреста-релікварію, укладання києво-печерської традиції вшанування святині, уточнюють хіміко-технологічні ознаки твору мистецтва метало­пластики.

Для науковців гуманітарних галузей знань, краєзнавців, викладачів, студентів та всіх небайдужих до історії.

Авторами даного унікального міжгалузевого дослідження є співробітники Заповідника Сергій Пивоваров – доктор історичних наук, професор, археолог, заступник генерального директора з наукової роботи, Ольга Крайня – кандидат історичних наук, пам’яткознавець та Віталій Курлов – реставратор творів металу вищої категорії, мистецтвознавець. 

Рецензентами книги стали знані вчені – член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор Олександр Петрович Моця і доктор мистецтвознавства, професор Михайло Романович Селівачов.

Монографію підготовлено до друку у видавничому відділі Заповідника.

Зміст за посиланням

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам’яток; археологічним дослідженням пам’яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Зміст за посиланням

 

Курінний П. Всеукраїнський державний культурно-історичний заповідник «Всеукраїнський музейний городок» : провідник / Петро Курінний; передм., упоряд. А. С. Яненко. – К. : НКПІКЗ, 2020. – 452 c.

ISBN 978-617-7527-60-1

У книзі, упорядником та автором передмови до якої є кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу історії і археології Заповідника Анна Яненко, запропоновано археографічну публікацію написаного на початку 1930-х рр., проте так і не надрукованого, путівника Всеукраїнським музейним городком авторства директора установи Петра Курінного. На прикладі однієї з найбільших музейних інституцій окреслено трансформаційні процеси, що відбувалися в українському музейництві того періоду. Розглянуто, як політизація гуманітаристики в УСРР позначилася на роботі культурно-освітніх і наукових установ та вплинула на долі представників інтелектуальної спільноти. До наукового обігу залучено низку маловідомих документів і світлин, що дасть змогу фахівцям з історії музейництва, києвознавства, ідеології, суспільства, повсякденного життя, а також іншим колам науковців і усім небайдужим до гуманітаристики 1920–30-х рр. скласти власне враження про людей, установи і ті часи.

Підготовлено до друку за участі видавничого відділу Заповідника.

Зміст за посиланням

 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon