2021

Пивоваров С. В. Садогурський монетний двір під Чернівцями (1771–1774). Історико-нумізматичне дослідження. Вид. 2-е доповнене. – Київ ; Чернівці, 2021. – 228 с.

Зміст за посиланням

Rocznik Bołchowitinowski = Болховітіновський щорічник 2017/2018. Redaktor odpowiedzialny Kostiantyn Krainii. Poznań; Kijów, 2019, 712 s.

ISBN: 978-83-7980-048-3

Публікацію підготовлено до друку у видавничому відділі Заповідника

Титульна сторінка

Зміст за посиланням

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, археологічним дослідженням. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Зміст за посиланням: https://drive.google.com/.../1Q6j84MGvBr3nTn0dctv.../view..

 

 

 

 
YouTube icon
Facebook icon