Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника спрямована на популяризацію Києво-Печерської Лаври, як об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, забезпечення збереження унікальної пам’ятки української культурної спадщини, підвищення кваліфікації співробітників музейної установи, розвиток взаємовигідних зв’язків з іноземними партнерами у культурній та музеєзнавчій сферах, просування ефективних проектів, які сприяють розвитку культурного туризму та міжкультурного діалогу.

Заповідник встановлює та підтримує багатовекторні конструктивні зв’язки з іноземними культурно-мистецькими, музейними та туристичними установами, виступає платформою для обміну досвідом українських та іноземних фахівців у галузі пам’яткоохоронної діяльності, зокрема, щодо реставрації та консервації культурного надбання, сприяє підвищенню кваліфікації співробітників на базі європейських інституцій науково-дослідного та культурно-музейного профілю.

Продовженням конструктивного діалогу з іноземними партнерами у пам’яткоохоронній, музеєзнавчій та культурно-освітній сферах стала низка візитів керівництва заповідника до Білорусі (17-18 вересня 2013 р.), Греції (9 лютого 2014 р. та 25-28 лютого 2015 р., м. Афіни), Італії (5-9 травня 2015 р., мм. Урбіно та Феррара), Польщі (29 липня 2015 р., Соляні копальні Велички), Болгарії (10-14 вересня 2016 р., м. Софія).

Важливим напрямом розвитку взаємовигідних контактів заповідника з іноземними музейними, науково-дослідними та культурно-освітніми інституціями є участь співробітників у міжнародних науково-практичних конференціях, симпозіумах, круглих столах, присвячених фундаментальним питанням історії християнства, розвитку науки та суспільства, археологічним дослідженням, мистецтву реставрації та збереження пам’яток культурної спадщини, мультикультуралізму та культурним традиціям, історії європейських держав. Протягом останніх п’яти років (2012-2017 рр.) науковці Заповідника взяли участь у наукових форумах, що відбулися у Білорусі, Великій Британії, Польщі, Італії, Македонії та ін. країнах.

Водночас, заповідник є базою для проведення щорічних міжнародних наукових конференцій «Церква – наука – суспільство: питання взаємодії» та «Могилянські читання». Заповідник також виступив ініціатором і організатором проведення міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародний досвід охорони, збереження та популяризації об’єктів Всесвітньої спадщини», присвяченої 70-річчю заснування ЮНЕСКО (23-24 вересня 2015 р.).

З метою підвищення кваліфікації та обміну досвідом у пам’яткоохоронній сфері фахівці заповідника беруть участь у міжнародних літніх школах, студійних подорожах, спеціалізованих семінарах та лекціях з питань захисту та збереження історико-культурних пам’яток, науково-технічних тренінгах щодо реставрації та консервації культурної спадщини (творів живопису стародруків, пам’яток з дерева та металу), відродження історичних міст, екотуризму та охорони природи, декоративно-прикладного мистецтва, інноваційної творчості і винахідництва у музейній справі. Протягом 2014-2016 рр. відповідні заходи відбулися у Литві, Італії, Естонії, Німеччині, Польщі, Румунії, Киргизії та ін. країнах.

Підвищенню професійної кваліфікації співробітників заповідника сприяли тематичні лекції та семінари у рамках національних культурографічних проектів, семінарів та круглих столів з питань охорони, збереження та розмаїття культурної спадщини, які проводилися, зокрема, за підтримки та участі іноземних експертів з питань реставраційної та музейної справи, Інституту історії НАН України, Фонду Ріната Ахметова «Динамічний музей», Українського центру культурних досліджень.

Серед регулярних проектів, які заповідник реалізує з метою популяризації українського історико-культурного надбання у світі, а також поширення інформації про об’єкт Всесвітньої спадщини – Києво-Печерську лавру, є виставкова діяльність. Експонати з фондової колекції заповідника були представлені на виставках «Слава України: золоті скарби та втрачені цивілізації» (лютий, 2012 р., м. Міннеаполіс, США), «Православний світ. Образ Христа в іконографії країн Східної Європи», присвяченої 1025-річчю Хрещення Русі (вересень 2013 р., м. Мінськ, Республіка Білорусь), а також виставці мікромініатюр М. Сядристого (2013-2015 рр., Туреччина). Три виставки художніх фотографій – «Києво-Печерська лавра – святиня України», «Культурні і духовні витоки української нації. Шлях від Києва до Пекіну», «Святитель Петро Могила – постать на тлі епохи» – надали можливість шанувальникам української культурної спадщини у багатьох країнах (Болгарія, Велика Британія, Греція, Ізраїль, Польща, Румунія, Китай та ін.) долучитися до унікального історико-культурного та архітектурного надбання Києво-Печерської лаври.

Заповідник, у свою чергу, приймав виставкові проекти своїх партнерів. Це фотовиставки «Об’єкти Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Україні» та «25 років разом» до 25-річчя внесення об’єкту «Київ: Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими будівлями, Києво-Печерська Лавра» до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (вересень 2015 р.), а також виставка художніх фотографій «У скарбниці ЮНЕСКО. Музей Краківських соледобувних підприємств “Величка”» (травень-липень 2016 р.).

Унікальні історико-архітектурні пам’ятки та об’єкти культурної спадщини різних епох та стилів, об’єднані ансамблем споруд Києво-Печерської лаври, які зберігають багатовікову історію православного мистецтва, духовних та історичних цінностей минулих поколінь, є предметом підвищеного інтересу численних іноземних гостей України, представників міжнародних організацій, дипломатичних місій, акредитованих в Україні (Австрії, Албанії, Аргентини, Афганістану, Білорусі, Болгарії, Вірменії, В’єтнаму, Греції, Грузії, Естонії, Індонезії, Італії, Іраку, Литви, Казахстану, Республіки Кіпр, Республіки Корея, КНР, Лівану, Малайзії, Молдови, Нігерії, Німеччини, Норвегії, Палестини, Польщі, Португалії, Сербії, Словаччини, США, Туреччини, Туркменістану, Угорщини, Японії тощо), урядів європейських країн та держав інших континентів, а також експертів з питань захисту та збереження культурної спадщини. З цією метою у заповіднику на регулярній основі проводиться екскурсійна, музейно-освітня та лекційна робота. Предметом огляду та вивчення виступають також експонати виставок «Відроджені скарби Києво-Печерської Лаври», «Світ української ікони», «Князі Острозькі: європейський вимір української історії».

З метою розширення міжнародної співпраці, покращення стандартів та норм пам’яткоохоронної та музеєзнавчої діяльності заповідник продовжує роботу щодо налагодження співробітництва з музейними установами іноземних держав. Станом на лютий 2016 р. Меморандуми про взаєморозуміння та співробітництво підписано з сімома іноземними музейними установами, а саме:

- Національним історичним музеєм Республіки Білорусь (грудень 2012 р.);

- Музеєм «Замковий комплекс “Мир”» Республіки Білорусь (березень 2013 р.);

- Державною установою «Національний історико-культурний музей-заповідник “Несвіж”» (березень 2013 р.);

- Національним музеєм історії Молдови (січень 2014 р.);

- Інститутом подорожей геомаршрутами культурної спадщини Грецької Республіки (лютий 2015 р.);

- Краківським соляним музеєм Величка Республіки Польща (липень 2015 р.);

- Естонським музеєм під відкритим небом (січень 2016 р.).

У контексті співпраці з міжнародними організаціями заповідник, як об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, продовжує конструктивний діалог з Комітетом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, спрямований на удосконалення механізмів захисту та збереження унікальних пам’яток світового нематеріального культурного надбання, розташованих на його території. Представники заповідника взяли участь у роботі 37-ї та 40-ї сесій Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, які проходили 16-27 червня 2013 р. у м. Пномпень (Камбоджа) та 10-20 липня 2016 р. у м. Стамбул (Туреччина), засіданнях національних координаторів Центральної, Південно-Східної та Східної Європи щодо підготовки Другого циклу періодичних звітів про виконання положень Конвенції про збереження всесвітньої культурної і природної спадщини (14-16 листопада 2012 р., м. Тбілісі, Грузія та 29-31 жовтня 2013 р., м. Баку, Азербайджан). Заповідник також забезпечував візити спільної моніторингової місії Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та ICOMOS в Україну (15-20 квітня 2013 р., 23-25 березня 2017 р.).

Враховуючи, що 15 січня 2016 р. Україна стала 135 членом Міжнародного центру вивчення, охорони та реставрації культурних цінностей (ІCCRОМ), а Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник було визначено базовою інституцією ІCCRОМ в Україні (наказ Міністерства культури України (№ 527 від 11 липня 2016 р.), у жовтні та грудні 2016 р. Заповідник став платформою для проведення двох семінарів-практикумів щодо особливостей моніторингу, дослідження та реставрації нерухомих пам’яток історії і культури.

Також, з метою розбудови та подальшого поглиблення партнерських відносин з іноземними інституціями та установами у питаннях удосконалення методологічних підходів щодо реставрації та консервації пам’яток культурної спадщини, заповідником започатковано конструктивний діалог з фахівцями Великої Британії (Британська асоціація консерваторів та реставраторів живопису), Швеції (Музей армії/Armemuseum), Польщі (Музей війська польського у Варшаві), а також продовжується активна співпраця з Венеціанським культурним кластером (Італія), Центром реставрації імені Пранаса Гудінаса Художнього музею Литви та Музеєм Палацу правителів литовських князів, Центром реставрації «Kanut» (Естонія), Королівським замком Вавель (Польща).

Плідна співпраця з польськими, литовськими, естонськими та італійськими реставраторами та архітекторами надає можливість експертам заповідника реалізовувати спільні проекти в Успенському соборі та церкві Спаса на Берестові. Зокрема, у 2015 р. розпочато тристоронній проект за участі України, Польщі та Литви «Відтворення надгробного пам’ятника князю Костянтину Острозькому в Успенському соборі Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника», який був зруйнований разом із собором у 1941 р.

У 2015-2017 рр. заповідник підготував шість заявок та взяв участь у конкурсах на отримання грантів для реалізації проектів, спрямованих на захист, збереження та популяризацію культурного надбання Києво-Печерської лаври, а також вивчення та аналіз Європейської культурної спадщини. Заявки надіслано до Канадського інституту українських студій (2015), Посольського фонду США збереження культурної спадщини (2015-2016), програми Європейського Союзу «ERASMUS+» (2016), а також Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (2017).

Результати науково-дослідної роботи співробітників заповідника з проблем реставраційної діяльності, археології, музеєзнавства, мистецької спадщини, міжкультурного діалогу тощо висвітлюються у численних публікаціях в іноземних наукових ресурсах (наукових журналах та збірниках, матеріалах конференцій) Білорусі, Молдови, Польщі ін. країн, а також виходять окремими виданнями в Україні.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon