Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність

Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

(інформаційна довідка за період 2012-2019 рр.)

 

Міжнародна діяльність Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника спрямована на популяризацію у світі Києво-Печерської Лаври, як об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, забезпечення збереження унікальної пам’ятки української культурної спадщини, підвищення кваліфікації співробітників музейної установи, розвиток взаємовигідних зв’язків з іноземними партнерами у культурній та музеєзнавчій сферах, просування ефективних проектів, які б сприяли розвитку культурного туризму та міжкультурного діалогу.

З метою реалізації згаданих цілей Заповідник встановлює та підтримує багатовекторні конструктивні зв’язки з іноземними культурно-мистецькими, музейними та туристичними установами, сприяє підвищенню кваліфікації власних кадрів на базі європейських інституцій науково-дослідного та культурно-музейного профілю, виступає платформою для обміну досвідом українських та іноземних фахівців у галузі пам’яткоохоронної діяльності, зокрема, щодо реставрації та консервації культурного надбання.

Підтвердженням готовності Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника продовжувати конструктивний діалог з іноземними партнерами у пам’яткоохоронній, музеєзнавчій та культурно-освітній сферах стала низка візитів керівництва НКПІКЗ до країн світу, таких як Білорусь (2013 р.), Греція, Італія та Польща (2014-2015 рр.), Болгарія (2016 р.), Литовська Республіка та Польща (2017 р.), Королівство Бахрейн (2018 р.), Азербайджан і Грузія (2019 р.).

Важливим напрямом розвитку взаємовигідних контактів НКПІКЗ з іноземними музейними, науково-дослідними та культурно-освітніми інституціями є участь співробітників Заповідника у міжнародних науково-практичних конференціях, симпозіумах, круглих столах, присвячених фундаментальним питанням християнства, науки та суспільства, археологічним дослідженням, дослідженням давніх слов’янських літописців у Центральній та Східній Європі, музеєзнавству, мистецтву реставрації та збереження пам’яток культурної спадщини, мультикультуралізму та культурним традиціям, сучасному стану культури та мистецтва, процесам європеїзації України та історіографії європейських держав тощо. Протягом останніх років науковці НКПІКЗ взяли участь у заходах згаданої тематичної спрямованості, які відбулися у Білорусі, Великій Британії, Італії, Македонії, Німеччині, Польщі, Чехії та інших країнах світу.

Водночас, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник є базою для проведення лекцій, семінарів, щорічних міжнародних науково-практичних конференцій, зокрема, з питань взаємодії церкви та суспільства, проблем вивчення та збереження християнських пам’яток, історії гонінь на церкву та репресій проти православного духовенства, досліджень історії Церкви та історичних пам’яток України, включаючи історико-культурну спадщину Києво-Печерського заповідника, проблем збереження та реставрації архітектури, предметів матеріальної культури, історіографічних традицій, джерелознавства в країнах Центральної та Східної Європи, збереження рукописів та артефактів в архівних та музейних фондах тощо. У конференціях беруть участь фахівці провідних наукових та музейних інституцій, а також навчальних закладів України та зарубіжжя (зокрема, Азербайджану, Білорусі, Великої Британії, Греції, Естонії, Литви, Польщі, Румунії, тощо).

У цьому контексті зазначимо:

 • щорічні міжнародні наукові конференції - «Церква – наука – суспільство: питання взаємодії» (присвячена пам’яті митрополита Євгенія (Болховітінова) та «Могилянські читання» (червень та грудень, відповідно);
 • щорічну міжнародну науково-практичну конференцію «Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності» (червень);
 • міжнародну конференцію «Київський митрополит сщмч. Володимир (Богоявленський) та початок гонінь на Православну церкву в ХХ столітті» (лютий 2018  р.);
 • міжнародну конференцію «Києво-Печерська Лавра-Афон-Єрусалим: єдність крізь століття» (липень 2018 р.);
 • наукову конференцію «Несторівські студії» (грудень 2018 р.);
 • лекцію-семінар директорки Грецького Інституту єгиптології, професорки Алісії Маравелі «Муміфікація у Давньому Єгипті» (жовтень 2019 р.).

Крім того, починаючи з 2015 р., Заповідник виступає ініціатором проведення низки міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів з питань охорони, збереження та популяризації об’єктів Всесвітньої спадщини.

Так, 23-24 вересня 2015 р. НКПІКЗ став приймаючою стороною для гостей Міжнародного форуму «Міжнародний досвід охорони, збереження та популяризації об’єктів Всесвітньої спадщини», який було присвячено 70-річчю заснування ЮНЕСКО.

З 30 жовтня по 2 листопада 2018 р. в приміщенні ДП «Головна дирекція з обслуговування іноземних представництв» відбувся міжнародний семінар/мережева зустріч керівників об’єктів всесвітньої спадщини «Жива релігійна спадщина всесвітнього значення: спільне управління та стале використання». Згаданий Форум проходив в рамках Ініціативи ЮНЕСКО щодо спадщини релігійного призначення та відповідно до Рішення Комітету всесвітньої спадщини 42COM 5A (м. Манама, Бахрейн, 2018 р.) за підтримки Центру всесвітньої спадщини та за фінансового сприяння Міністерства культури України.

У семінарі взяли участь керівники об’єктів всесвітньої спадщини, представники державних і місцевих органів влади та представники релігійних громад, а також експерти-члени Робочої групи Центру всесвітньої спадщини та дорадчих органів (ІКОМОС, ІККРОМ, МСОП) з питань спадщини релігійного призначення. Семінар об’єднав делегатів 14 країн світу (включаючи Україну, Ватикан, Велику Британію, Вірменію, Грецію, Грузію, Єгипет, Ефіопію, Іспанію, Йорданію, Литву, Македонію, Норвегію та Румунію), а також представників УПЦ, УПЦ КП, УАПЦ та Ефіопської Православної Церкви.

Форум підтвердив актуальність проблем, пов’язаних з охороною, управлінням та сталим використанням об’єктів всесвітньої культурної та природної спадщини, став платформою для обміну найкращими практиками у контексті захисту культурних об’єктів релігійного призначення в умовах нових глобальних викликів та загроз, а також підкреслив важливість налагодження конструктивних зв’язків між органами управління об’єктами всесвітньої спадщини та релігійними громадами, що беруть участь в управлінні, використанні та збереженні пам’яток.

За результатами роботи Міжнародного семінару було прийнято висновки та рекомендації, які будуть розглянуті й затверджені у рамках 44-ї сесії КВС ЮНЕСКО влітку 2020 р. у м. Фучжоу, Китай.

З метою підвищення кваліфікації та обміну досвідом у пам’яткоохоронній сфері фахівці Заповідника беруть участь у міжнародних літніх школах, студійних подорожах, спеціалізованих семінарах та лекціях з питань захисту та збереження історико-культурних пам’яток, науково-технічних тренінгах щодо реставрації та консервації культурної спадщини (творів живопису стародруків, пам’яток з дерева та металу), відродження історичних міст, екокультури, туризму та охорони природи, декоративно-прикладного мистецтва, інноваційної творчості і винахідництва у музейній справі тощо. Протягом 2014-2017 рр. відповідні заходи відбулися у Вірменії, Естонії, Італії, Киргизії, Литві, Німеччині, Польщі, Румунії та ін. країнах.

Крім того, підвищенню професійної кваліфікації співробітників Заповідника сприяли тематичні лекції, семінари та кругли столи у рамках національних культурографічних проектів з питань охорони, збереження та розмаїття культурної спадщини, які проводилися в Україні, зокрема, за підтримки Національної академії наук України, Інституту історії НАН України, Фонду Ріната Ахметова «Динамічний музей», Українського центру культурних досліджень, іноземних експертів з питань реставраційної та музейної справи.

Серед регулярних проектів, які Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник активно підтримує з метою популяризації української культурно-сакральної спадщини у світі, а також поширення знань про історико-культурне надбання Києво-Печерської Лаври, назвемо мистецько-виставкову діяльність.

Так, протягом останніх років твори з фондової колекції НКПІКЗ були представлені за кордоном у рамках виставок:

 • «Слава України: золоті скарби та втрачені цивілізації» (лютий 2012 р., м. Міннеаполіс, США);
 • «Православний світ. Образ Христа в іконографії країн Східної Європи», присвяченої 1025-річчю Хрещення Русі (вересень 2013 р., м. Мінськ, Республіка Білорусь);
 • «Мікромініатюри М. Сядристого» (2013-2015 рр., Туреччина);
 • «Українське коло: до сторіччя визвольних змагань, 1917-1921» (квітень-вересень 2019 р., м. Нью-Йорк, США).

Крім цього, виставки художніх фотографій - «Києво-Печерська лавра – святиня України», «Культурні і духовні витоки української нації. Шлях від Києва до Пекіну» та «Святитель Петро Могила – постать на тлі епохи», надали можливість шанувальникам української культурної спадщини у багатьох країнах Євразії (включаючи Азербайджан, Болгарію, Велику Британію, Грецію, Ізраїль, Македонію, Польщу, Румунію, КНР та ін.) долучитися до унікального історико-культурного та архітектурного надбання Києво-Печерської лаври.

Заповідник, у свою чергу, є платформою для розміщення виставкових проектів своїх зарубіжних партнерів, а також виставок, які мають на меті популяризувати світові історико-культурні шедеври. З останніх:

 • фотовиставки «Об’єкти Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Україні» та «25 років разом» до 25-річчя внесення об’єкту «Київ: Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими будівлями, Києво-Печерська Лавра» до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (вересень 2015 р.);
 • виставка художніх фотографій «У скарбниці ЮНЕСКО. Музей Краківських соледобувних підприємств «Величка» (травень-липень 2016 р.);
 • перуанська хроніка історика Феліпе Гуаман Пома де Айала «Нова Хроніка та Добре Правління», присвячена 25-річчю встановлення дипломатичних зв’язків між Україною та Республікою Перу (вересень-жовтень 2017 р.);
 • виставка «Сучасне словацьке мистецтво. У пошуках ідентичності» (квітень 2018 р.).

Крім того, у травні 2018 р. Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник привітав учасників 16-го Міжнародного пленеру «R+Я» «Київські каштани» (художників з України, Білорусі, Латвії, Молдови тощо), організатором якого виступила Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Українське товариство глухих».

Також, у 2018 р. гостями НКПІКЗ стали віце-президент асоціації «Польща-Схід» пан Зіслав Яцарчик (липень) та почесний президент Міжнародної ради з охорони пам’яток та історичних місць (ICOMOS) Густаво Араоза (який у рамках свого візиту в Україну у жовтні 2018 р. взяв участь в Міжнародній конференції «Культурна спадщина у ХХІ столітті: збереження, використання, популяризація» у м. Вінниця). З керівництвом Заповідника було обговорено перспективні напрями співпраці.

Протягом останніх років мистецько-виставковий потенціал Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника було представлено на стендах України (у вигляді науково-популярної та рекламно-інформаційної друкованої продукції про українські сакральні пам’ятки) у рамках декількох найпотужніших туристичних ярмарок, зокрема:

 • 52-ої міжнародної туристичної виставки «ITB Berlin 2018» (7-11 березня 2018 р., м. Берлін, Німеччина) та
 • міжнародної виставки виїзного туризму «СOTTM 2018 CHINA OUTBOUND TRAVEL & TOURISM MARKET» (16-18 квітня 2018 р., м. Пекін, КНР).

Унікальні історико-архітектурні пам’ятки та об’єкти культурної спадщини різних епох та стилів, об’єднані ансамблем споруд Києво-Печерської лаври, які зберігають багатовікову історію православного мистецтва, духовних та історичних цінностей минулих поколінь, є предметом підвищеного інтересу численних іноземних гостей України, представників міжнародних організацій, дипломатичних місій (Австрії, Албанії, Аргентини, Афганістану, Білорусі, Болгарії, Вірменії, В’єтнаму, Греції, Грузії, Естонії, Індонезії, Італії, Іраку, Литви, Казахстану, Республіки Кіпр, Республіки Корея, КНР, Князівства Ліхтенштейн, Лівану, Малайзії, Республіки Мальта, Молдови, Нігерії, Німеччини, Королівства Норвегія, Палестини, Польщі, Португалії, Сербії, Словаччини, США, Туреччини, Туркменістану, Угорщини, Японії тощо), акредитованих в Україні, урядів європейських країн та держав інших континентів, а також експертів з питань захисту та збереження культурної спадщини.

З цією метою у Заповіднику на регулярній основі проводиться екскурсійна, музейно-освітня та лекційна робота з питань історико-культурної цінності сакральних пам’яток ансамблю Києво-Печерської лаври, а також особливостей захисту та збереження фондової колекції Заповідника. Предметом огляду та вивчення виступають відроджені скарби Києво-Печерської лаври, які експонуються, зокрема, у рамках постійно діючих виставкових проектів «Відроджені скарби Києво-Печерської Лаври» та «Світ української ікони».

З метою розширення горизонтів міжнародної співпраці на культурній ниві, покращення стандартів та норм пам’яткоохоронної та музеєзнавчої діяльності Заповідник продовжує роботу щодо налагодження співробітництва з музейними установами іноземних держав. У цьому контексті поступово розширюється договірно-правова база відносин з партнерами країн світу. Станом на січень 2019 р. Договори про наукове співробітництво та Меморандуми про взаєморозуміння та співробітництво підписано з чотирнадцятьма іноземними музейними установами, а саме:

 • Національним історичним музеєм Республіки Білорусь (грудень 2012 р.);
 • «Музеєм «Замковий комплекс «Мир» Республіки Білорусь (березень 2013 р.);
 • Державною установою «Національний історико-культурний музей-заповідник «Несвіж» (березень 2013 р.);
 • Національним музеєм історії Молдови (січень 2014 р.);
 • Інститутом подорожей геомаршрутами культурної спадщини Грецької Республіки (лютий 2015 р.);
 • Краківським соляним музеєм Величка Республіки Польща (липень 2015 р.);
 • Естонським музеєм під відкритим небом (січень 2016 р.);
 • Благодійним фондом «Корона князів Острозьких» (лютий 2017 р.);
 • Литовським художнім музеєм (червень 2017 р.);
 • Університетом ім. Яна Длугоша в Ченстохові Республіки Польща (травень 2018 р.);
 • Міжнародним інститутом афонської спадщини (травень 2018 р.);
 • Національним агентством зі збереження культурної спадщини Грузії (грудень 2018 р.);
 • Бакинським будинком фотографії (вересень 2019 р.);
 • Українською громадою ім. І. Франка в м. Сумгаїт (вересень 2019 р.).

Крім того, 29 листопада 2019 р. відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Національним Києво-Печерським історико-культурним заповідником та Асоціацією ділового туризму України – всеукраїнським професійним об’єднанням учасників ринку ділового туризму та індустрії зустрічей. Одним з результатів цієї події став візит представників данського ділового туризму до Києво-Печерської лаври (2 грудня 2019 р.), презентація Заповідника як об’єкта Всесвітньої спадщини, однієї з найпривабливіших туристичних дестинацій України та перспективної і привабливої локації для проведення ділових заходів різного рівня та масштабу.

Також, з метою поширення можливостей популяризації Києво-Печерської лаври у світі, розповсюдження відомостей про унікальну та виняткову значимість цього історико-культурного, музейного та сакрального об’єкта, у 2019 р. на офіційному веб-порталі НКПІКЗ було започатковано послугу аудіогіда izi.TRAVEL.

У рамках співпраці з міжнародними організаціями зазначимо, що Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, як об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, продовжує конструктивний діалог з Центром всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, спрямований на удосконалення механізмів захисту та збереження унікальних пам’яток світового нематеріального культурного надбання, розташованих на його території.

У цьому контексті, зазначимо участь представників НКПІКЗ у:

 • роботі 37-ї, 40-ї, 41-ї, 42-ї та 43-ї сесій Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (які проходили 16-27 червня 2013 р. у м. Пномпень, Камбоджа; 10-20 липня 2016 р. у м. Стамбул, Туреччина; 2-12 липня 2017 р. у м. Краків, Польща, 24 червня-6 липня 2018 р. у м. Манама, Королівство Бахрейн та 29 червня-9 липня 2019 р., у м. Баку, Республіка Азербайджан, відповідно);
 • засіданнях національних координаторів Центральної, Південно-Східної та Східної Європи щодо підготовки Другого циклу періодичних звітів про виконання положень Конвенції про збереження всесвітньої культурної і природної спадщини (14-16 листопада 2012 р., м. Тбілісі, Грузія та 29-31 жовтня 2013 р., м. Баку, Азербайджан);
 • Першому та Другому форумах менеджерів об'єктів всесвітньої спадщини (30 червня-6 липня 2017 р., м. Краків, Польща та 21-28 червня 2018 р., м. Манана, Королівство Бахрейн);
 • семінарі з питань нарощення потенціалу для менеджерів об'єктів всесвітньої спадщини (18-20 жовтня 2017 р., м. Вільнюс, Литовська Республіка);
 • Регіональній тематичній експертній консультативній зустрічі з питань сталого управління об’єктами всесвітньої спадщини релігійного призначення у Східній Європі (18-22 квітня 2018 р., м. Єреван, Республіка Вірменія);
 • міжнародній тематичній експертно-консультативній зустрічі на тему «Збереження і стале використання об’єкта всесвітньої спадщини «Історичні пам’ятки Мцхети» та його оточення – жива релігійна та сакральна всесвітня спадщина в історичному містобудівному контексті» (12-15 травня 2019 р., мм. Тбілісі та Мцхета (Грузія).

Також, у рамках співпраці з ЮНЕСКО було забезпечено участь представника НКПІКЗ у роботі 21-ї сесії Генеральної асамблеї держав-учасниць Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини 1972 р. (14-15 листопада 2017 р., м. Париж, Франція).

До того ж, було забезпечено підготовку та супроводження візитів експертів спільних моніторингових місій високого рівня Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та ІКОМОС в Україну (15-20 квітня 2013 р., 21-25 березня 2017 р. та 8-12 травня 2019 р., відповідно).

Крім того, враховуючи, що 15 січня 2016 р. Україна стала 135-м членом Міжнародного центру вивчення, охорони та реставрації культурних цінностей (ІККРОМ), а Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник було визначено базовою інституцією ІККРОМ в Україні (наказ Міністерства культури України (№ 527 від 11 липня 2016 р.), у жовтні та грудні 2016 р. НКПІКЗ став платформою для проведення двох семінарів-практикумів щодо особливостей моніторингу, дослідження та реставрації нерухомих пам’яток історії і культури.

Так само, протягом останніх років Заповідник виступає платформою для проведення на регулярній основі міжнародних науково-практичних конференцій по лінії ІККРОМ, зокрема, форумів:

 • «Проблеми збереження та використання історичних підземних комплексів в умовах негативних техногенних впливів» (26-27 жовтня 2017 р.);
 • «Методи реставрації пам’яток історії і культури в складних інженерно-геологічних та сейсмічних умовах» (25-26 жовтня 2018 р.);
 • «Реставрація пам’яток архітектури в умовах високого рівня ґрунтових вод та підвищеної вологості інтер’єрів» (24-25 жовтня 2019 р.).
 • Крім того, представник НКПІКЗ, національний координатор ІККРОМ в Україні, взяв участь у роботі 30-ї сесії Генеральної Асамблеї ІККРОМ (29 листопада - 1 грудня 2017 р., м. Рим, Італійська Республіка).

З метою розбудови та подальшого поглиблення партнерських відносин з іноземними інституціями та установами у питаннях удосконалення методологічних підходів щодо реставрації та консервації пам’яток культурної спадщини було встановлено конструктивний діалог Заповідника з фахівцями з Великої Британії (Британська асоціація консерваторів та реставраторів живопису, а також Музей Вікторії та Альберта), Швеції (Музей армії/Armemuseum), Польщі (Музей війська польського в Варшаві). Крім того, продовжується активна співпраця Заповідника з Венеціанським культурним кластером (Італія), Центром реставрації імені Пранаса Гудінаса Художнього музею Литви та Музеєм Палацу правителів литовських князів, Центром реставрації «Kanut» (Естонія), Королівським замком Вавіль (Польща).

Серед перспективних проектів взаємовигідної співпраці щодо реставрації виробів з металу, живопису та дерева, управління музеєм, а також роботи з туристичними потоками та аудіо-візуальним обладнанням, слід окремо згадати діалог з Імператорським Палацем-Музеєм («Заборонене місто» - Гугун), найбільшим у Китайській Народній Республіці музейно-архітектурним комплексом, який було започатковано у квітні 2017 р. під час візиту делегації музею Гугун до НКПІКЗ.

Крім цього, у співпраці з польськими, литовським та естонськими експертами НКПІКЗ продовжує просувати спільні проекти в Успенському соборі та церкві Спаса на Берестові. У цьому контексті, окремо зазначимо тристоронній проект за участі України, Польщі та Литви (розпочато у 2015 р.) щодо відтворення втрачених під час Другої світової війни культурних пам’яток Києво-Печерської лаври, а саме надгробного пам’ятника князю Костянтину Острозькому в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Протягом 2015-2019 рр. Заповідник брав участь у конкурсах на отримання грантової підтримки. Проектні заявки було надіслано до Канадського інституту українських студій (2015 р.), Посольського фонду США збереження культурної спадщини (2015-2017 рр.), Європейського Союзу (програми «ERASMUS+» (2016 р.) та «Горизонт 2020» (2017 р.), програми Виконавчої Агенції з питань освіти, культури та аудіовізуальних засобів Європейської Комісії «EACEA_Cultura» (2017 р.), ЮНЕСКО (2017 р.), Британської Ради в Україні (програма «Culture Bridges» - 2019 р.), а також Європейської комісії (програма «Креативна Європа (2014-2020)» - «EACEA 32/2019: Підтримка проектів Європейської співпраці 2020» - 2019 р.).

Серед заявок, підготовлених у 2019 р., підтверджено отримання фінансової підтримки на проведення у 2020 р. (спільно з Венеціанським кластером спадщини - Італія) досліджень у рамках гранту мобільності програми «House of Europe» («Європейський дім»).

У контексті поширення наукового-дослідного досвіду Заповідника за кордоном зазначимо публікації статей співробітників установи з тематик реставраційної діяльності, археології, музеєзнавства, мистецької спадщини, проблем міжкультурного діалогу тощо. Статті публікуються в іноземних наукових ресурсах (журналах, університетських збірниках, матеріалах міжнародних науково-практичних конференцій) Білорусі, Великої Британії, Молдови, Польщі ін. країн світу, а також виходять окремими виданнями в Україні.

YouTube icon
Facebook icon