Відділ науково-реставраційних та відновлювальних робіт

Відділ науково-реставраційних та відновлювальних робіт є структурним підрозділом Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Діяльність відділу спрямована на забезпечення здійснення заходів, спрямованих на збереження нерухомих пам'яток культурної спадщини та інших об'єктів Заповідника, благоустрою та впорядження території Заповідника.

Одним з основних завдань відділу є супровід та здійснення науково-технічного нагляду за проведенням реставраційних та відновлювальних робіт на об’єктах Заповідника, аналіз ефективності реставраційних засобів та матеріалів для вдосконалення проведення подальших реставрацій. Створення умов для доцільного використання та розвитку архітектурного комплексу Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Поточну діяльність відділу забезпечують два сектори - сектор координації та нагляду за проведенням науково-реставраційних та відновлювальних робіт і кошторисно-договірний сектор.

Працівники відділу здійснюють аналіз розробленої науково-проектної документації на консервацію, реабілітацію, реставрацію, ремонт, пристосування і музеєфікацію об’єктів Заповідника, інших робіт на його території. Готують технічну документацію для проходження процедури тендерних торгів на проведення реставраційно-ремонтних робіт; забезпечують підготовку, узгодження та укладання договорів з підрядними організаціями, контролюють їх виконання по строках та цінових показниках. При виконанні реставраційно-ремонтних та відновлювальних робіт проводять науково-технічний нагляд за якістю виконання робіт та  відповідністю їх проектно-кошторисній документації та чинним Державним будівельним нормам України.

Фахівці сектору координації та нагляду за проведенням науково-реставраційних та відновлювальних робіт ведуть наукову роботу з проблем, визначених профілем і планом роботи відділу. Беруть участь у проведенні наукових досліджень у Заповіднику стосовно реставрації пам’яток архітектури і з залученням, за потреби, до цієї роботи працівників інших установ та організацій. В процесі роботи складають наукові звіти.

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon