Живопис Троїцької надбрамної церкви

Живопис Троїцької надбрамної церкви – найцінніша пам'ятка українського монументального мистецтва 20-30-х рр. ХVІІІ ст. Він виділяється бездоганним малюнком, соковитістю та виразністю фарб, високою композиційною майстерністю і включає в себе більш ніж 100 композицій та являє собою своєрідний богословський трактат в кольорах, в якому православне догматичне вчення про Церкву викладене художньою мовою доби бароко, з притаманними їй поетичними й естетичними прийомами.

Іконографічна програма розпису з її ретельно розробленою богословською концепцією була створена спільно лаврськими малярами, іконописцями й богословами. Український народний колорит також знайшов своє відображення в трактуванні персонажів та зображенні природи.

Сюжети живопису взяті з історії християнської церкви та біблійних переказів. Серед них привертають увагу композиції: "Похід праведників до раю" – у притворі церкви, "Перший Вселенський (Нікейський) собор" - на західній стіні храму, "Хрещення ефіопа апостолом Філіпом" та "Вигнання торговців із храму" – на північній стіні церкви. Кожну композицію храму та притвору супроводжують написи, що розкривають зміст зображень. Вони допомагають наблизитися до розуміння задуму лаврських теологів, що створили складну іконографічну програму церкви, і є фактично цитатами з богослужбової та проповідницької літератури ХVІІ-ХVІІІ ст.

Уся площина стін і віконних укосів притвору та церкви, не зайнята тематичними розписами, відведена під зображення краєвиду. Пейзаж, який займає значну частину живописної площі Троїцької церкви, має символічний зміст, адже у православній богословській традиції Церква порівнюється з вічнозеленим деревом, як казав Іоанн Златоуст в своєму слові на день П'ятидесятниці, "лози її і насадження зів'янути не можуть, дерева плід приносять і листя їх не впаде, не підлягає часу істління".

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon