2014

Пітателєва О. Лаврський модерн. Орнаменти Трапезної палати і церкви

: Альбом / Пітателєва О.В., Литвиненко Я.В. – К.: Софія, 2014. – 144 с. – укр., рос. та англ. мовами.

Кращим зразком інтер'єру Києво-Печерської лаври рубежу ХІХ-ХХ ст., безсумнівно, є декор ансамблюТрапезної церкви та палати, що був створений випускником Імператорської Академії мистецтв О.В.Щусєвим. Спираючись на принципи нового стилю епохи, модерну, архітектор-художник прагнув вирішити оформлення Трапезної як цільний та органічний витвір мистецтва - при цьому головним об'єднуючим початком для нього стає орнамент. Книга-альбом дає унікальну можливість побачити і розглянути практично всі орнаменти лаврської Трапезної палати і церкви.

Відроджені скарби Києво-Печерської лаври з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника: альбом-каталог

/ Автори-упорядники А.Кондратюк, І.Шульц, А.Беліловська, С.Гага-Шереметьєва. – К.: ВД «Антиквар», 2014. – 144 с.: іл.

Альбом підготовлено до виставки, яка присвячена складній, відповідальній і наполегливій праці реставраторів. На його сторінках представлено унікальні пам'ят­ки мистецтва, відроджені стараннями фахівців Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника — взірці живопису, скульптури, графіки, худож­нього металу, літургійного шитва, старовинні книги, історичні документі тощо. У вступній частині міститься нарис про історію створення і функціонування відділу наукової реставрації та консервації Києво-Печерського заповідника.

Видання розраховане на мистецтвознавців, реставраторів, істориків та усіх, хто цікавиться українською культурною спадщиною.

Видання альбому та організація виставки здійснені за сприяння Олексія Шереметьєва

Несторівські студії: Матеріали ХІ та ХІІ наукових конференцій

/ Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2014. – 136 с.

У черговий збірник «Несторівські студії» увійшли матеріали, проголошені на однойменній конференції в 2013 р. за темою «Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха» і 2014 р. – «Культура та побут Давньої Русі». У розвідках науковців – істориків, археологів, філологів, філософів, мистецтвознавців, досліджуються давні писемні пам'ятки, в першу чергу – літописи, а також побут, мистецтво та архітектура часів Київської Русі. Значна увага приділена особистостям, життя і діяльність яких була пов'язана з Києво-Печерською лаврою.

Видання розраховане на науковців та всіх небайдужих до питань вітчизняної історії, філософії та культури.

Археологічні дослідження у київському Гостиному дворі

/ М.Сергєєва, В.Івакін, С.Тараненко, Д.Бібіков, І.Зоценко. – К., 2014. – 100 с.

У колективній монографії представлені результати археологічного дослідження території київського Гостиного двору в 2013 р. Зафіксовані культурні нашарування коливаються у межах ХІІ-ХІХ ст. Широкий хронологічний діапазон дозволяє прослідкувати територію найдавнішої площі Подолу та прослідкувати генезис змін у планувальній структурі району від давньоруського часу до нового. Особливий інтерес представляють залишки дерев'яних конструкцій торгових рядів ХVІІІ-ХІХ ст. Описи археологічних об'єктів та артефактів підкріплені додатковими вузькопрофільними аналізами.

Книга пропонується археологам, історикам, студентам вищих навчальних закладів та усім, кого цікавить медієвістична археологія та історія м. Києва.

Могилянські читання 2013 року. 36ірник наукових праць: Збереження історико-культурної спадщини: реставратори та реставрація — доля пам'яток і людей

/ Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник: Ред. колегія: Л.П.Михайлина (голова) та ін. – К. 2014. – 528 с.

Темою збірника наукових праць "Могилянські читання" за 2013 р. стали питання збереження історико-культурної спадщини. Основна увага приділена провідним реставраторам та їхній діяльності з відновлення рухомих і нерухомих пам'яток. До збірника увійшли дослідження сучасних українських та іноземних науковців з реставраційної й пам'яткоохоронної справи, історії, архітектури, археології, мистецтвознавства, музейної справи і музейної педагогіки.

Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: 36. наук. праць. Вип. 28.

/ Ред. рада: В.М.Колпакова (відп.ред.) та ін. – К.,2013. – 244 с.

До двадцять восьмого випуску "Лаврського альманаху" ввійшли статті і документи, присвячені історії Києво-Печерської лаври і Церкви в Україні. Досліджується широкий спектр проблем археології (рубрика "Археологічні розвідки"), історії ("Історичні дослідження"), мистецтвознавства ("Дослідження мистецької спадщини"), культурології ("Культурологічні питання"), пам'яткоохоронної справи ("Проблеми охорони пам'яток") та музеєзнавства ("Справи музейні"). Значна увага приділена публікації джерел до історії Києво-Печерської лаврі (рубрика "Першоджерела"). Випуск також вміщує бібліографію робіт науковців Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника за 2011 та 2012 рр.

Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи

Матеріали Другої науково-практичної конференції (25-26 вересня 2014 р.) / Національній Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2014. – 104 с.

У збірнику представлено матеріали учасників Другої науково-практичної конференції, присвяченої проблемам розвитку музейної педагогіки, питанням актуалізації, інтерпретації історико-культурної спадщини та використання її потенціалу в освіті та вихованні дітей. Тема цьогорічної конференції - "Музейно-педагогічні програми і проекти в музейно-освітній сфері".

Учасники конференції - музейники, викладачі вищих учбових закладів, керівники й педагогічні працівники загальноосвітніх, середньо-спеціалізованих установ, закладів дошкільної та позашкільної освіти, педагоги-психологи, представники громадських організацій та ін. В своїх статтях вони узагальнюють набутий досвід та у перспективі визначають закономірності, методи і форми діяльності у музейній педагогіці; трансформацію основних функцій педагогіки (науково-пізнавальної та освітньо-виховної) до умов конкретного музейного закладу.

Сінкевич Наталія. «Патерикон» Сильвестра Косова: переклад та дослідження пам'ятки

К.: Видавець Олег Філюк 2014. – 712 с.

У книзі подані монографічне дослідження, фототипічне відтворення та переклад малознаної пам'ятки української літератури XVII ст. – «Патерикону» Сильвестра Косова (1635).

Видання розраховане на істориків, літературознавців та богословів, а також на широке коло шанувальників духовної та релігійної літератури.

Присвячується пам'яті Гром'яка Романа Івановича, дідуся авторки

Кузьмук О. Межигірська старовина: нариси з історії Києво-Межигірського в ім’я Преображення Господнього чоловічого монастиря в XVI–XVIIІ століттях

/ Кузьмук Олексій; Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК; Центр. держ. іст. архів України, м. Київ. – К. : ФОП “Видавець Олег Філюк”, 2014. – 624 с.

Книга присвячена історії козацького Києво-Межигірського в ім’я Преображення Господнього чоловічого монастиря. Розглядаються біографії його настоятелів, особливості зв’язків з Запорозькою Січчю, склад монастирської бібліотеки, формування забудови та некрополя. Видання супроводжують додатки.

Уперше публікуються документи до історії монастиря, що зберігаються в архівах м. Києва.

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дванадцятої Міжнародної наукової конференції (28-30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

Наукове видання. Відповідальний за випуск Крайній К.К. Редагування, коректура Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М. Дизайн, верстка Крайнього К.К.

 

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon