2011

Дива печер лаврських

/ Відп. ред. В.М. Колпакова; упоряд. І.В. Жиленко. – К.: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2011. – 248 с., іл.

     Колективна монографія присвячена історії печер Києво-Печерської лаври. В роботі використаний досвід лаврських авторів XVII ст., котрим належать перші історичні студії, що були продовжені науковцями Національного Києво-Пе­черського історико-культурного заповідника. До цього унікального видання увійшли результати новітніх досліджень з історії лаврських печер. Читачам також пропонується низка літописних, агіографічних сюжетів, оповідей про дива лаврських печер та про мощі святих, тут упокоєних.

Книга розрахована як на науковців, так і на всіх небайдужих до історії української духовної культури.

ISВN 978-966-1579-12-4

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Фотопутівник.

 (українською та англійською мовами; російською та англійською мовами)

Автори-упорядники: С.Зорінець, Т.Кочубинська, О.Чумаченко

– К.: ДП "НВЦ "Пріоритети", 2011. - 48 с., іл.

Матеріали фотопутівника познайомлять відвідувачів з історією всесвітньовідомої духовної святині України – Києво-Печерською лаврою, її підземними лабіринтами Ближніх і Дальніх печер, колекціями і виставками Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Для любителів мандрів і пошановувачів історії та культури України.

Шостя Андрій Григорович. Спогади про фронтове і трудове життя

– К.: НКПІКЗ, 2011. – 87 с.

Підготовлено до друку відділом наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Відповідальний за випуск Крайній К.К.

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПІКЗ, 2011. – 174 с. Відповідальний за випуск Крайній К.К.

Профессор Степан Тимофеевич Голубев. ИСТОРИЯ КИЕВО-ВЫДУБИЦКОГО СВЯТО-МИХАЙЛОВСКОГО МОНАСТЫРЯ

У книзі вперше публікується остання робота професора КДА, видатного історика Церкви в Україні С.Т.Голубева (1848-1920), присвячена історії київського Свято-Михайлівського Видубицького монастиря, що збереглася в декількох варіантах (популярному і спеціально науковому). Відтворюються також тексти кількох опублікованих у київських виданнях кінця XIX - початку XX ст. частин наукового дослідження з історії монастиря домонгольського часу і епохи Св. Петра Могили. Особливу цінність становить сформований С.Т.Голубевим документальний додаток з історії Видубицької обителі, оскільки багато із скопійованих вченим в Монастирському архіві документів не збереглися до нашого часу. Видання містить також перелік праць С.Т.Голубева і першу публікацію доповіді С.І.Маслова, написану і проголошену в річницю смерті одного з кращих представників науки КДА - С.Т.Голубева.

Археографічна підготовка рукописів, дослідження про життя і творчість С.Т.Голубєва: доктор історичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, головний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України В.І.Ульяновський.

Несторівські студії: Єфросинія Полоцька в історії православ'я

– К.: НКПІКЗ, 2011. – 168 с.

Голова редакційної ради – М.Е.Громова. Відповідальний редактор – В.М.Колпакова. Науковий редактор - Н.Д.Горська.

У збірнику вміщено доповіді виголошені на VIII науковій конференції "Несторівські студії" присвяченій білоруській святій преподобній Єфросинії Полоцькій. Мощі святої кілька століть покоїлись у печерах Києво-Печерської лаври. До збірника увійшли останні дослідження, в яких аналізуються Житіє преподобної Єфросинії Полоцької, давньоруська агіографія, іконографія, досліджується проблематика шанування святих та святості.

Могилянські читання 2010 року: Збірник наукових праць

     Проблеми збереження та вивчення музейних пам'яток. Сучасний стан, новітні технології, перспективи / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник; Ред. рада: В. М. Колпакова (відп. ред.) та ін. – К., 2011. – 664 с.

     До збірника увійшли статті присвячені історичним, історіографічним, філософським, мистецтвознавчим, археологічним та пам'яткоохоронним питанням; музейній справі та музейній педагогіці; охороні пам'яток і реставрації. Всі вони презентують результати останніх досліджень українських та іноземних науковців.

Записки святителя Петра Могили

/Упорядкування І.В. Жиленко. – К.: Фенікс, 2011. – 528 с.

Спільне видання Київської духовної академії і семінарії, Інституту рукопису Національної Бібліотеки ім. В.І.Вернадського та Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Видання представляє першу повну публікацію унікальної пам'ятки першої половини XVII ст. - власного записника святителя Петра Могили за період 1628-1632 рр. Записи здебільшого велися самим святителем і містять дуже різнопланові тексти - від записів про чудеса, які відбувалися в православному світі, і до чернеток богослужбових творів, господарчих документів.

До публікації увійшли фотокопії оригінальної пам'ятки, транскрипція та опис рукопису, а також адаптація сучасною українською мовою частини текстів, зокрема записів про чудеса.

Книга призначена як для фахівців, так і для широкого загалу пошановувачів української церковної історії

Кабанець Є.П. Загибель Успенського собору: міфи і дійсність. Документальне розслідування.

– К.: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2011. – 376 с.

     У книзі висвітлюється контроверсійне питання про обставини знищення головного храму Києво-Печерської лаври - Успенського кафедрального собору 3 листопада 1941 р. Розкриваються невідомі факти з історії оборони Києва та його німецької окупації, описано діяльність у цих складних умовах співробітників Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Книга написана на основі різноманітних наративних джерел - архівних документів, газетних та журнальних публікацій, спогадів очевидців.

Болховітіновський щорічник 2010

Відповідальний редактор К.Крайній; – К.: НКПІКЗ, 2011. – 400 с.

До третього випуску "Болховітіновського щорічника" ввійшли археологічні, історичні, джерелознавчі дослідження, присвячені проблемам історії Церкви в Україні від давньоруського періоду до сучасності. Збірник вміщує публікації джерел, рецензії та огляди нових видань.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні.

 

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon