Троїцька надбрамна церква

Над головною монастирською брамою – Святими вратами, в уступі фортечних мурів, височить Троїцька надбрамна церква. Це єдина пам'ятка давньоруської архітектури на території Києво-Печерського заповідника, яка збереглася до нашого часу без будь-яких конструктивних змін.

В минулі часи через Святі врата дозволялось проходити лише князям та найвищому духовенству. Для інших, зокрема прочан, з обох боків воріт були влаштовані хвіртки, що не збереглися. Від тих часів залишилась лише традиція - проходячи через Святі врата знімати головні убори.

Троїцька надбрамна церква, що розташована над Святими вратами, була побудована в 1106-1108 рр. на кошти чернігівського князя Святослава Давидовича, який прийняв постриг у Києво-Печерському монастирі під ім'ям Николи Святоши. У плані вона має вигляд прямокутника трохи видовженого із сходу на захід. Це тип простого хрестовокупольного храму з чотирма хрещатими стовпами, без апсидних півкругів. Церква має характерну особливість, що полягає у скромних розмірах – 10х8,9 м. В приміщенні будівлі немає хорів, а в давнину не було і притвору (тільки дерев'яні східці). Вінчав церкву круглий барабан із сферичною банею. В давньоруські часи Троїцька надбрамна церква була дуже скромно прикрашена. Зовні стіни членувалися на три частини пілястрами, які вгорі завершувалися арками закомар. На площинах стін, між пілястрами, розташовані у два ряди вікна з півциркульним завершенням. Основним будівельним матеріалом церкви була тонка прямокутна цегла-плінфа та дике каміння. Південний фасад, що зберігся майже в первісному вигляді, дає уявлення про обрис будівлі того часу. В давній період Троїцьку надбрамну церкву було розписано живописом, про що свідчать останні реставраційні роботи, під час яких знайдено фрагменти фресок.

Вхід до церкви знаходиться з північної сторони, де наприкінці ХVІІ ст. було побудовано новий кам'яний притвор. Фасад цієї прибудови оздоблено потужними, пишно розкріпованими карнизами та двома масивними пілястрами.

У 30-40-х рр. ХVІІІ ст. східний та західний фасади церкви були оздоблені в стилі українського бароко.

Живопис Троїцької надбрамної церкви – найцінніша пам'ятка українського монументального мистецтва 20-30-х рр. ХVІІІ ст.

Найсильнішим акцентом внутрішнього оздоблення церкви є золочений дерев'яний триярусний іконостас.

 

 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon