Відділ наукової реставрації та консервації у 2014 році

У відділі наукової реставрації та консервації працюють 9 наукових співробітників та 13 художників-реставраторів. Серед них 17 атестованих художників-реставраторів: 4 – вищої категорії, 6 – першої, 6 – другої та 1 – третьої категорії.

Комісією з атестації художників-реставраторів України при Міністерстві культури України у 2014 р. були підтверджені вже наявні і присуджені вищі кваліфікаційні категорії 16 художникам-реставраторам відділу.

Робота відділу наукової реставрації та консервації проводиться за такими напрямами:

1. Консерваційно-реставраційна робота (яка включає й техніко-технологічну).

2. Охорона пам’яток архітектури.

3. Науково-фондова та експозиційна робота.

4. Науково-дослідна робота.

5. Науково-просвітницька діяльність.

Протягом 2014 р. відділ здійснював такі види консерваційних та реставраційних робіт:

1. Реставрація станкового олійного та темперного живопису.

2. Реставрація чорного, кольорових та коштовних металів.

3. Реставрація історичних, археологічних та коштовних тканин.

4. Реставрація книг і творів на паперовій основі (гравюри, плани).

5. Реставрація поліхромної скульптури.

6. Реставрація археологічного блоку з фресковим розписом.

Всього протягом 2014 р. проведено консерваційно-реставраційні роботи на 391 предметі, з них:

 -  археологічний блок з фресковим розписом – 1;

 -  гравюри – 11;

 -  дерев’яне різьблення – 6;

 -  живопис та живописні вставки на тканинах – 56;

 -  кліше – 13;

 -  книги – 3;

 -  метал – 268;

 -  металеві фрагменти тканин – 1;

 -  скляні фрагменти – 7;

 -  портрети – 4;

 -  плани – 7;

 -  скульптура – 4;

 -  тканини – 6;

 -  археологічні тканини – 4.

Найбільш складною і надзвичайно відповідальною роботою стала реставрація іконостасу Церкви Різдва Христового з Дальніх печер Києво-Печерської лаври. У цьому проекті брали участь майже всі фахівці Відділу, які реставрують твори образотворчого мистецтва та метал (13 осіб).

На кінець року в процесі реставрації знаходилися ще 70 пам’яток.

Протягом року оформлено 48 реставраційних паспортів та вкладників до них.

Робота з охорони пам’яток архітектури полягала у регулярному обстеженні стану монументальногоживопису у церквах Троїцькій надбрамній, Всіх Святих, Трапезній, Спаса на Берестові та Трапезній палаті.

Здійснювався нагляд за проведенням консерваційно-реставраційних робіт монументального живопису Трапезної церкви і палати та нагляд за проведенням реставрації ікон з барабанів церкви Спаса на Берестові.

Проведено реставраційні огляди понад 500 пам’яток фондової колекції протягом року (оформлено відповідними актами).

Співробітники відділу взяли участь у підготовці виставки «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври (з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)».

Здійснено пілотне наповнення та впровадження в експлуатацію інформаційно-аналітичної електронної бази даних по реставрації та консервації музейних предметів фондової збірки Заповідника.

Співробітники відділу виконали науково-дослідні теми:

- Назар В. В. «Археологічні тканини з колекції Заповідника (за матеріалами археологічних досліджень Успенського собору Києво-Печерської лаври 60–80 рр. ХХ ст.). Поховання архімандрита Києво-Печерської лаври Єлисея Плетенецького († 1624). Дослідження та реставрація текстилю»;

-  Беліловська А. В. «Реставрація як фактор збереження пам’яток на прикладі Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника»;

-  Степанова М. О. «Структура та принципи музейної реставрації»;

- Онопрієнко Н. О. «Дослідження срібних іконних окладів ХVІІІ ст. з фонду живопису Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника»;

- Марченко Г. А. «Живопис на металевих основах в пам’ятках Києво-Печерської лаври. Дослідження ікон Трапезної церкви»;

-  Курлов В. В. «Атрибуція срібних дарохранильниць української школи золотарства із колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника».

У 2014 р. співробітники відділу наукової реставрації та консервації взяли участь у 5 конференціях з 11 доповідями, опублікували 14 наукових студій. 5 фахівців підвищували кваліфікацію шляхом стажування у провідних реставраційних закладах в Україні та за її межами.

 

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon