Порядок супроводу осіб з інвалідністю

Порядок

супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику

1. Загальні положення

1.1. Порядок супроводу (надання допомоги) (далі – Порядок) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику розроблено на виконання вимог пункту 2 Указу Президента України від 02 грудня 2017 року № 401/2017 «Про внесення змін до пункту 3 Положення про національний заклад (установу) України», з урахуванням заходів визначених державними будівельними нормами України ДБНВ.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Конвенції про права інвалідів.

1.2. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення прав і можливостей осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (далі – Особи, що потребують допомоги) нарівні з іншими громадянами для участі в суспільному житті, а також з метою забезпечення реалізації̈ державної̈ політики щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб, що потребують допомоги на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (далі – Заповідник), забезпечення права таких осіб на безперешкодний доступ в приміщення та на територію Заповідника, зручності та комфортності їх перебування у Заповіднику та отриманні інформації з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів.

1.3. Цей Порядок визначає дії працівників Заповідника щодо забезпечення зручності та комфортності перебування в Заповіднику Особам, що потребують допомоги, а також створення умов для якісного їх обслуговування працівниками Заповідника.

1.4. Терміни, які використовуються в тексті цього Порядку, визначені з врахуванням ст. 2 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Державними будівельними нормами ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», а саме:

особа з інвалідністю – це особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана  створити  умови  для реалізації  нею  прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист;

маломобільні групи населення – люди, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До маломобільних груп населення відносяться: особи з інвалідністю, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, люди старшого (похилого) віку, люди з дитячими колясками тощо;

особи, що потребують допомоги – особи з обмеженими фізичними можливостями, громадяни похилого віку, інші маломобільні групи населення;

відповідальна особа– працівник Заповідника, на якого покладаються обов’язки щодо забезпечення доступу до адміністративних і експозиційних об’єктів Заповідника та супровід по території Заповідника Осіб, що потребують допомоги.)

2. Порядок супроводу (надання допомоги)

2.1. Вхід на територію Заповідника здійснюється лише через пункти контролю, які розташовані на території Заповідника, а саме:

- Брама Троїцької надбрамної церкви (вул. Лаврська, 9),

- Економічна брама (пров. Лаврський),

- Південна брама (вул. Ближньопечерна).

2.2. Особа, що потребує допомоги, за необхідності відвідати Заповідник має завчасно зв’язатися з екскурсійним бюро Заповідника (за телефоном (044) 406-63-75, (044) 406-63-73), або повідомити про це контролера квитків відділу внутрішньої безпеки на будь-якому пункті контролю Заповідника у разі фактичного перебування біля такого пункту.

2.3. У разі отримання інформації (телефоном або мобільним зв’язком) про намір відвідати Заповідник Особою, що потребує допомоги, працівник екскурсійного бюро, який отримав такий дзвінок, зобов’язаний передати інформацію про дату і час такого відвідування начальнику внутрішньої безпеки Заповідника та начальнику відділу екскурсійної роботи Заповідника.

2.4. У разі самостійного прибуття Особи, що потребує допомоги, старший контролер квитків повинен з’ясувати мету візиту Особи, що потребує допомоги та:

- якщо Особа, що потребує допомоги, має намір отримати інформацію про послуги Заповідника повідомити про це керівника підрозділу, який володіє необхідною інформацією. Надалі керівник такого підрозділу або особа, яка його заміняє негайно (до 5 хвилин) прибуває особисто або забезпечує прибуття працівника підрозділу, який володіє необхідною інформацією, та консультує Особу, що потребує допомоги.

- якщо Особа, що потребує допомоги, має намір відвідати територію Заповідника, то старший контролер за потреби зобов’язаний супроводити її до каси та допомогти у придбанні вхідного квитка на територію Заповідника або якщо така Особа має право на безкоштовний вхід, то старший контролер зобов’язаний перевірити підтверджуючі документи та без придбання вхідного квитка супроводити Особу, що потребує допомоги на територію Заповідника.

- якщо Особа, що потребує допомоги, має намір відвідати територію та експозиційні об’єкти Заповідника, то старший контролер квитків зобов’язаний, за потреби, допомогти їй у придбанні відповідних квитків і негайно повідомити музейних доглядачів про прибуття такої особи, які в свою чергу зобов’язані надавати всю необхідну допомогу, такому  відвідувачу, для того щоб потрапити в експозиційне приміщення та після завершення перебування покинути його, а у разі неможливості, звернутись за допомогою до старшого контролера квитків.

2.5. Начальник відділу внутрішньої безпеки, або особа яка його заміщає зобовязаний:

- у разі одержання інформації про прибуття Особи, що потребує допомоги, доручити контролерам квитків Заповідника вчинити всі необхідні дії для забезпечення вільного доступу через пункт контролю, допомоги шляхом відкриття дверей/воріт та здійснення подальшого зорового супроводу територією Заповідника (контролери квитків, при необхідності, надають такій Особі іншу допомогу);

- у разі прибуття Особи, що потребує допомоги, на соціальному спеціально пристосованому транспорті КМДА доручити сторожу відділу внутрішньої безпеки здійснити пропуск такого авто через контрольний пункт на територію Заповідника;

2.6. Начальник відділу екскурсійної роботи, або особа яка його заміщає зобовязаний:

- у разі одержання інформації про прибуття Особи, що потребує допомоги, з метою отримання екскурсійних послуг у Заповіднику доручити організатору екскурсій І категорії відділу екскурсійної роботи допомогти придбати квиток на лекцію-екскурсію та здійснити супровід такої особи до екскурсійного бюро Заповідника, де оформлюється лекція-екскурсія.

До початку проведення лекції-екскурсії організатор екскурсій І категорії обумовлює з провідним лектором (екскурсоводом) та Особою, що потребує допомоги, маршрут, а саме які об’єкти цікаві для відвідування. Після цього організатор екскурсій І категорії іде по обумовленому маршруту та попереджає про це музейних доглядачів,  для підготовки пересувного (мобільного) пандуса з регульованим кутом нахилу.

2.7. Під час перебування на території Особи, що потребує допомоги, працівників Заповідника у разі звернення до них такої особи з метою отримання необхідної інформації зобов’язані беззаперечно надавати всю необхідну інформаційну підтримку.

2.8. Після закінчення візиту Особи, що потребує допомоги, старший контролер квитків організовує супровід даної Особи до виходу з території Заповідника.

2.9. У разі необхідності, Особи, які потребують допомоги, можуть заздалегідь погодити за вказаними телефонами, необхідний обсяг допомоги при організації їх доступу на територію Заповідника із зазначенням дати і часу прибуття або направити на електронну пошту відповідний запит.

3. Прикінцеві положення

  1. 1. Цей Порядок вступає у дію з дати видання наказу Заповідника, яким його затверджують.
  2. 2. Даний Порядок оприлюднюється на офіційному веб-сайті Заповідника, а також розміщується на інформаційних стендах.
YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon