АНОНС конференції

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у ХХVІІI Міжнародній науковій конференції “Могилянські читання”: “Християнські храми від Княжої Русі до сьогодення: науковий та релігійний вимір (до 950-річчя Успенського собору Києво-Печерської лаври)”, що відбудеться 14–15 грудня 2023 р.

Тематичні напрями роботи конференції:

  • історичні та джерелознавчі дослідження;
  • філософські та релігієзнавчі дослідження;
  • археологічні дослідження сакральних пам’яток;
  • дослідження, охорона та реставрація нерухомих пам’яток; 
  • мистецтвознавче вивчення та реставрація рухомих пам’яток;
  • історія музейництва та пам’яткоохоронної справи.

Формат конференції передбачає участь у пленарному (регламент доповіді до 20 хвилин) і секційних засіданнях (до 15 хвилин). Оргкомітет залишає за собою право змінювати формат конференції.

Заявки для участі приймаються до 20 листопада 2023 р. включно.

Учасники матимуть змогу опублікувати матеріали у виданні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” після проведення конференції.

Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей.

Заявки просимо надсилати на адресу: mogyljan_chytan@ukr.net

Умови участі в конференції: проїзд, харчування, проживання – коштом сторони, що відряджає.

Телефон для довідок: (044) 406-63-27 (Оргкомітет).

Адреса: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8.

Вимоги до оформлення статті:

1. Стаття подається окремим файлом. У правому верхньому куті зазначається ім’я (імена) та прізвище (-а) автора (-ів), нижче, посередині – назва статті великими літерами напівжирним шрифтом, під нею – текст обсягом до 20 тис. знаків включно з пробілами, набраний у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля з усіх боків – 1,5 см. Формат файлу – doc. Комп’ютерний набір здійснюється без переносів слів. Абзацні відступи (1,25 см) форматуються без використання пробілів або табулятора. Якщо у тексті використано додаткові шрифти, автор має надіслати їх окремими файлами. Під час цитування вживаються звичайні фігурні лапки (над рядком), за зразком: “Текст”. 

2. Ілюстративний матеріал (за наявності). Пронумеровані ілюстрації (до 4 одиниць) подаються окремими файлами формату tiff або jpeg роздільною здатністю 300 dpi. На кожну ілюстрацію обов’язково має бути посилання в тексті. Під списком використаних джерел і літератури (див. пункт 4) надається пронумерований (без застосування автоматичної нумерації) перелік підписів до ілюстрацій (Іл. 1 тощо). Таблиці з заголовками розміщуються в текстовому файлі.

3. Посилання на джерела і літературу подаються у тексті у квадратних дужках з їхньою наскрізною нумерацією (напр.: [4, 25], де 4 – порядковий номер у списку, 25 – номер сторінки. Якщо 25 – це архівний аркуш, то пишемо: арк. 25). 

4. Наприкінці статті слід обов’язково подати список використаних джерел і літератури, складений у порядку появи посилань у тексті. Посилання здійснюються на конкретну публікацію, розміщену на певному електронному ресурсі, а не на ресурс у цілому. Автоматичну нумерацію не використовувати.

Зразок посилання на друковане джерело: Волинець Н. Загадки порталів Бережанської ратуші: [м. Бережани] // Наша спадщина. 2013. № 4. С. 4-8.

Зразок посилання на архівне джерело: ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1заг., спр. 12, арк. 7зв.-9.

Зразок посилання на електронну публікацію: Білокінь C. Львович (Тутковський) Сергій Павлович // С. Білокінь. Словник музейників України (1917–1943). URL

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon