Бібліотека

Несторівські студії. Духовні традиції в українській культурі.

Присвячуються пам'яті відомого українського вченого Вілена Сергійовича Горського.
До збірки ввійшли статті, створені на основі доповідей, проголошених під час засідань ІІІ та IV Несторівських студій, започаткованих Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією та Національним Києво-Печерським історико-культурним заповідником, що відбулися у Заповіднику у листопаді 2005-2006 рр.
Статті, що складають І розділ збірки присвячені аналізу одного з найдавніших культурних феноменів людства – Великоднього свята. Досліджується його сакральна сутність, як ключової події в історії християнства.
Статті, що складають II розділ збірки присвячені аналізу такого явища в духовній культурі як паломництво, що поклало початок розвитку окремого напрямку агіографічної літератури.
Автори збірки - дослідники з Києва, Москви, Полтави та інших наукових центрів.
Книга розрахована на науковців, дослідників та всіх небайдужих до проблем вітчизняної історії та культури.
Голова редакційної ради – С.П.Кролевець. Відповідальний редактор – В.М.Колпакова.
В оформленні збірки використані малюнки К.П.Мазера (1851 р.) – К.: Фенікс, 2007. – 122 с.
ISBN 978-966-651-481-6

Несторівські студії: Книга та книжність в духовній культурі Київської Русі.

Статті, що увійшли до збірника, створені на основі доповідей, прочитаних під час проведення V Несторівських студій 9 листопада 2007 р. Головна тема, що об'єднала науковців: істориків, філософів, мистецтвознавців – роль книги та книжності в духовній культурі Київської Русі. З цього випуску "Несторівських студій" редакційна колегія започатковує видання їхніх праць з наукової спадщини видатного українського вченого, доктора філософських наук, професора Вілена Сергійовича Горського.

Книга розрахована на науковців та всіх небайдужих до проблем вітчизняної історії та культури.

Голова редакційної ради – С.П. Кролевець. Відповідальний редактор – В.М.Колпакова. – К.: Фенікс, 2008. – 96 с.

– К.: НКПІКЗ, 2009. – 168 с.

До чергового збірника увійшли статті науковців – істориків, філософів, мистецтвознавців, написані на основі доповідей, прочитаних на VI Несторівських студіях (10 листопада 2008 р.). Також у збірнику публікуються доповіді, проголошені на науково-практичній конференції "Троїцька надбрамна церква 900 років", яка відбувалася в НКПІКЗ 27 жовтня того ж року.

Книга розрахована на науковців та всіх небайдужих до проблем вітчизняної історії та культури.

– К.: НКПІКЗ, 2010. – 136 с.

Голова редакційної ради – М.Е.Громова. Відповідальний редактор – В.М.Колпакова. Науковий редактор - Н.Д.Горська.

У збірнику вміщено роботи науковців до VІІ Несторівських студій "Святість та святині Давньої Русі".

У статтях висвітлені питання святості як феномену моральної свідомості, дослідження про святих Давньої Русі, чернече життя та його символіку, образи святих у літературній спадщині.

Для науковців та всіх тих, хто цікавиться сучасними історико-філософськими здобутками.

– К.: НКПІКЗ, 2011. – 168 с.

Голова редакційної ради – М.Е.Громова. Відповідальний редактор – В.М.Колпакова. Науковий редактор - Н.Д.Горська.

У збірнику вміщено доповіді виголошені на VIII науковій конференції "Несторівські студії" присвяченій білоруській святій преподобній Єфросинії Полоцькій. Мощі святої кілька століть покоїлись у печерах Києво-Печерської лаври. До збірника увійшли останні дослідження, в яких аналізуються Житіє преподобної Єфросинії Полоцької, давньоруська агіографія, іконографія, досліджується проблематика шанування святих та святості.

– К.: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2012. – 92 с.

Випуск збірника "Несторівські студії" вміщує доповіді філософів, істориків, мистецтвознавців, виголошені на дев'ятій однойменній конференції, присвяченій образу Богородиці в духовній культурі Київської Русі. У розвідках науковців роз­глядаються та аналізуються літературні пам'ятки Київської Русі, іконографічнітрадиції, особливості шанування Богородиці через призму храмових посвят, монументальний образ Божої Матері як символ земної й небесної Церкви.

– К. : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – 456 с.

В ювілейному збірнику, що складається з трьох частин, вміщено статті, створені на основі доповідей, виголошених на Xнауковій кон­ференції, присвяченій історико-філософським та релігієзнавчим аспек­там розкриття образу людини давньоруської доби та вибраних допові­дей науковців на попередніх конференціях, а також праці з наукової спадщини видатного вченого, доктора філософських наук, професора Вілена Сергійовича Горського

/ Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2014. – 136 с.

У черговий збірник «Несторівські студії» увійшли матеріали, проголошені на однойменній конференції в 2013 р. за темою «Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха» і 2014 р. – «Культура та побут Давньої Русі». У розвідках науковців – істориків, археологів, філологів, філософів, мистецтвознавців, досліджуються давні писемні пам'ятки, в першу чергу – літописи, а також побут, мистецтво та архітектура часів Київської Русі. Значна увага приділена особистостям, життя і діяльність яких була пов'язана з Києво-Печерською лаврою.

Видання розраховане на науковців та всіх небайдужих до питань вітчизняної історії, філософії та культури.

"Князь Володимир та його доба. Культурно-мистецькі надбання Київської Русі"

Матеріали ХІІІ наукової конференції

– К., 2013. – 484 с., іл.

Монографія М.М.Нікітенко присвячена вивченню специфіки розбудови сакрального простору ранньосередньовічного Києва. Особлива увага приділяється дослідженню історико-культурного контексту київської образної моделі Нового Єрусалима. У монографії шляхом історико-релігієзнавчого та культурологічного аналізу найдавніших вітчизняних творів літератури і мистецтва, які найбільш адекватно відображують добу християнізації Русі, показані особливості рецепції креативної ідеї: "Київ-Новий Єрусалим". Основним джерелом вивчення означеного процесу є закодована у цих пам'ятках колосальна інформація щодо місцевої специфіки розбудови сакрального простору столиці новонаверненої Русі. Йдеться про синтез богословської, церковно-політичної і державної думки, втіленої в топографії, топоніміці, архітектурі, монументальному живописі головних київських святинь.

 

 

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon