Кириличні стародруки XVI–XVIII століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Каталог

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник з нагоди свого 90-річчя представляє нове видання: Кириличні стародруки XVI–XVIII століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Каталог / Авт.-упоряд. Л. Юріна, Н. Батенко. – К. : НКПІКЗ, Видавець Олег Філюк, 2016. – 216 с.

ISBN 978-617-7122-89-9

Збірки книг у фондах Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника формуються поступово, цілеспрямовано, і цей процес нескінченний, незважаючи на нові досягнення у галузі збереження і передачі інформації. Книга, як відображення історії цивілізації, процесу формування суспільних відносин, розвою духовності й культури, завжди буде у полі зору наукових дослідників літератури і мистецтва. Однією з найцікавіших колекцій є група стародруків, яка презентує кириличне друкарство в Україні, Росії, Білорусі та Литві. Під час укладання каталогу проведена значна робота з вивчення і упорядкування фонду. Десятки примірників і фрагментів, які досі не були у науковому обігу, стали доступними для дослідження.

Інформація про кожний примірник кириличних видань книгозбірки Заповідника, що увійшли до каталогу, буде цікавою не тільки науковцям, дослідникам кириличних стародруків, але й широкому колу шанувальників друкованої книги. Присутній ілюстративний матеріал.

З питань придбання каталогів звертайтеся до видавця Олега Філюка за телефонами: (098)5385093, (050)0763009. Тираж обмежений

YouTube icon
Facebook icon