Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник з нагоди свого 90-річчя представляє нове видання:

Київ та Києво-Печерська лавра у планах XVIII–XIX століть у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Каталог / Авт.-упоряд. Н. Ченакал, Н. Батенко. К. : НКПІКЗ, Видавець Олег Філюк, 2016. – 176 с.

ISBN 978-617-7122-88-2

У каталозі представлено колекцію планів середини XVIIІ–XІX ст., що зберігаються у фондах Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Опубліковані ескізи і малюнки будівель, окремих деталей архітектурного декору, кресленики-чернетки, копії у вигляді кальок та синьок висвітлюють історію забудови Києво-Печерської лаври, окремих церков і монастирів Києва, зокрема Подолу. Також вони надають інформацію про масштаби господарства Печерської обителі та її вотчинних володінь. Каталог має кольорові вкладки-ілюстрації.

Видання розраховане на широке коло фахівців – істориків, мистецтвознавців, архітекторів, а також всіх, хто цікавиться історичною спадщиною України.

З питань придбання каталогу звертайтеся до видавця Олега Філюка за телефонами: (098)5385093, (050)0763009. Тираж обмежений

YouTube icon
Facebook icon