Представляємо нове наукове видання Заповідника

Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності. Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 06–07 червня 2019 р. / Ред. кол.: О. В. Рудник (голова), В. Г. Чернець (співголова), С. В. Пивоваров (відп. ред.) та ін. – Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Асоціація реставраторів України, 2019. – 336 с.

ISBN 978-617-653-061-9

У виданні висвітлено актуальні питання щодо реалізації та законодавчого забезпечення національної політики у царині музейництва та реставрації. Науковці та експерти з України, США, Литви, Азербайджану та Чехії розглядають проблеми діяльності музейних інституцій та їхньої ролі у збереженні культурної спадщини, реставрації музейних пам’яток, а також підготовки відповідних фахових кадрів.

Для музеєзнавців, істориків, мистецтвознавців, реставраторів та широкого кола зацікавленої читацької аудиторії.

Збірник підготовлено до друку у видавничому відділі НКПІКЗ.

 

Зміст розміщено за посиланням

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon