XVII Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”

28 травня 2019 року у Заповіднику розпочала роботу XVII Міжнародна наукова конференція «Церква – наука – суспільство: питання взаємодії», традиційно присвячена пам’яті митрополита Євгенія (Болховітінова).

Її співорганізаторами є: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Інститут археології НАН України, Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, Центральний державний історичний архів України, м. Київ, Навчально-науковий інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав», Університет гуманітарних та природничих наук імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща), Лабораторія гуманітарних міждисциплінарних студій Університету імені Адама Міцкевича в Познані (Польща), Всеукраїнське товариство дослідників християнських старожитностей Центральної та Східної Європи.

Пленарне засідання відкрив заступник генерального директора НКПІКЗ з наукової роботи, доктор історичних наук, професор Сергій Пивоваров, який побажав учасникам конференції плідної роботи і професійних успіхів.

Заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника «Софія Київська», доктор історичних наук В’ячеслав Корнієнко від імені генерального директора Нелі Куковальської привітав усіх з початком наукової конференції та виступив з доповіддю «Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київської: реставрація та дослідження (2018–2019)». Розвідка підготовлена ним спільно з іншими співробітниками НЗ «Софія Київська»: завідувачем науково-реставраційної майстерні, художником-реставратором вищої категорії Анатолієм Остапчуком та художником-реставратором І категорії Доратом Капоріковим.

На пленарному засіданні також висвітлювали такі питання: «Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.» (Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, В’ячеслав Баранов та Андрій Оленич – співробітники Інституту археології НАН України:), «Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка» (Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ), «Поява чернечих осередків і формування монастирів на теренах Південної Київщини (Черкащини)» (Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор Київського національного університету культури і мистецтв) тощо.

Під час роботи конференції, що триватиме по 1 червня 2019 року, заплановано розглянути та обговорити актуальні питання історії Церкви, історіографічні, джерелознавчі, археографічні та пам’яткознавчі проблеми її дослідження, археологічне вивчення пам’яток церковної старовини, проблеми збереження християнських пам’яток, питання історичної біографістики тощо.

Матеріали XVII Міжнародної наукової конференції “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” вийшли друком окремим збірником до початку її роботи.

 

Програма конференції за посиланням

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon