ХХVI Міжнародна наукова конференція «Могилянські читання»

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у ХХVI Міжнародній науковій конференції “Могилянські читання: Вивчення та збереження культурного надбання: до 95-річчя заснування Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”, що відбудеться 9-10 грудня 2021 р.

 

Тематичні напрями роботи конференції:

  • Історичні та джерелознавчі дослідження
  • Мистецтвознавче вивчення та реставрація рухомих і нерухомих пам’яток
  • Історія музейництва та пам’яткоохоронної справи
  • Археологічні дослідження сакральних памяток

 

Заявки та матеріали надсилати до 27 вересня 2021 р. за адресою: mogyljan_chytan@ukr.net

Заявку подавати окремим файлом із інформацією про автора: прізвище, ім’я, науковий ступінь, учене звання (за наявності), місце роботи й посада, контакти для зворотного зв’язку, назву доповіді із зазначенням напряму роботи конференції, до якого вона дотична (для формування секцій).

Вимоги до змісту:

Автори надають раніше неопубліковані матеріали українською або англійською мовами. Основні критерії – відповідність тематиці конференції, наукова новизна, оригінальність думок та актуальність. Збірник матеріалів конференції заплановано опублікувати до початку її роботи. Надіслані після зазначеного терміну статті не розглядатимуться!

Вимоги до оформлення наукової статті:

1. Стаття подається окремим файлом. У правому верхньому куті зазначити ім’я (імена) та прізвище(а) автора(ів), нижче, посередині – назву статті великими літерами напівжирним шрифтом, під нею – текст обсягом до 20 тис. знаків включно з пробілами, набраний у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля з усіх боків – 1,5 см. Формат файлу – doc. Абзацні відступи 1,25 см форматувати без використання табулятора. Якщо у тексті використано додаткові шрифти, автор має надіслати їх окремими файлами. Під час цитування використовувати англійські подвійні лапки за зразком: “Текст”. Не вживати замість “тире” “дефіс”. Століття зазначати римськими (ХІХ) а не арабськими (19) цифрами.

2. Ілюстративний матеріал (за наявності). Пронумеровані ілюстрації (не більше ніж 4 одиниці) надати окремими файлами формату tiff або jpeg (300 dpi). На кожну ілюстрацію обов’язково розмістити посилання в тексті. Під списком використаних джерел і літератури (див. пункт 4) надати пронумерований (без застосування автоматичної нумерації) перелік підписів до ілюстрацій (Іл. 1 тощо). Таблиці (за наявності) з заголовками розмістити у тексті або надати окремими файлами.

3. Посилання на джерела і літературу подати у тексті у квадратних дужках з їхньою наскрізною нумерацією (напр.: [4, 25], де 4 – порядковий номер у списку, 25 – номер сторінки. Якщо 25 – це архівний аркуш, то пишемо: арк. 25).

4. Список використаних джерел і літератури (обов’язково), складений у порядку появи посилань у тексті, наданий наприкінці статті. Слід посилатися на конкретну публікацію, розміщену на певному електронному ресурсі, а не на ресурс у цілому. Не використовувати автоматичну нумерацію!

Зразок посилання на архівне джерело: Держархів Тернопільської обл., ф. 1242, оп. 2, спр. 424, 67 арк.

Зразок посилання на друковане джерелоВолинець Н. Загадки порталів Бережанської ратуші: [м. Бережани] // Наша спадщина. 2013. № 4. С. 4-8.

Зразок посилання на електронну публікаціюКабанець Є. П. Відновлення діяльності Печерської обителі: 1941 р. URL: https://lavra.ua/uk/vidnovlennya-diyalnosti-pecherskoyi-obiteli-1941-r/

Увага!

Відповідальність за достовірність та оригінальність поданих матеріалів несуть автори. Оргкомітет здійснюватиме відбір матеріалів для публікації на підставі дотримання авторами зазначених вимог. Неналежно оформлені статті опубліковані не будуть!

Отримані матеріали не рецензуються!

Умови участі в конференції: проїзд, харчування, проживання в готелі – коштом сторони, що відряджає

Телефон для довідок: (044) 406-63-43 (Оргкомітет)

Адреса: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon