У Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику вийшло друком наукове видання

Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Шостої науково-практичної конференції (26–27 вересня 2018 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К. : Талком, 2018. – 124 с., іл.

До збірника увійшли розвідки учасників Шостої науково-практичної конференції щодо проблем розвитку музейної педагогіки, питань сучасної інтерпретації історико-культурної спадщини та використання її потенціалу в освіті і вихованні дітей. Учасники конференції – музейники, наковці, викладачі вищих навчальних закладів, керівники й педагогічні працівники вищих, загальноосвітніх, середніх спеціалізованих установ, закладів позашкільної освіти, педагоги-психологи, представники громадських організацій та ін. У своїх статтях вони узагальнюють набутий досвід та визначають закономірності, методи і форми діяльності у музейній педагогіці.

Рекомендовано до друку Вченими радами Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника і Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України.

 

Публікацію здійснено спільними зусиллями відділу музейно-освітньої роботи і видавничого відділу НКПІКЗ.

 

Зміст видання за посиланням

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon