Міжнародна науково-практична конференція «Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності»

23-24 вересня 2021 року у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» відбулась шоста міжнародна науково-практична конференція «Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності». Організаторами та партнерами якої виступили Асоціація реставраторів України, Національний заповідник «Києво-Печерська лавра», Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.
Конференція розглянула теоретичні, методичні, науково-практичні проблеми збереження, консервації, реставрації, експертизи пам'яток історії та культури. В ній взяли участь 85 провідних фахівців музейної та реставраційної справи України (усього представлено 10 регіонів), Республіки Білорусь, Естонської республіки, Чеської республіки. За програмою конференції заслухані доповіді, повідомлення зберігачів фондів, науковців, художників-реставраторів з національних та державних музеїв та заповідників, реставраційних центрів, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ. На конференції було заслухано 66 доповідей. Видано збірник матеріалів конференції обсягом 368 сторінок.
Успішне проведення конференції вже вшосте свідчить про її актуальність і велике значення для розвитку фундаментальних досліджень, наукового забезпечення робіт з реставрації та збереження культурної спадщини, освітніх програм та популяризації професії реставратора в Україні.

YouTube icon
Facebook icon