Хроніка роботи сектору археології НЗ «Києво-Печерська лавра»

Дослідження провалу на території Верхньої лаври

Однією з візитівок Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» є комплекс печер на нижній його території. Але мало хто знає про підземні споруди доби модерну Верхньої лаври. Їхню розгалужену мережу фахівці вже піддавали вивченню і, навіть, картографуванню. Однак лаврська земля ще підносить сюрпризи.

У жовтні 2021 року в підлозі корп. 21 утворився провал. На його місці працівниками СУППР Заповідника було закладено шурф розмірами 1,2×1,6 м, глибиною до 2,0 м (іл. 1). Співробітниками науково-дослідного сектору археології зафіксовано шість різновидів кладок з хронологією від другої половини ХVІІІ до ХХІ ст. (іл. 2), декілька архітектурних конструкцій (Арки 1, 2) та заповнення археологічного об’єкта № 1, датування якого вимагає додаткового дослідження (іл. 3-6). Серед нечисленного матеріалу трапилися фрагмент вінця XV ст. та два фрагменти підлогової смальти або частини орнаменту підлогової плитки (іл. 7). Ми вважаємо, що ця ділянка потребує подальшого археологічного вивчення.

 

 

Підписи до ілюстрацій:
Іл. 1. Шурф у корп. № 21
Іл. 2. Архітектурно-археологічне обстеження конструкцій
Іл. 3. Схема кладок 1-6
1. Кладка корп. 21;
2. Кладка ХХ–ХХІ ст.
3. Кладка арки 1 – друга половина ХVІІІ ст.
4. Кладка арки 2 – кінець ХІХ – поч. ХХ ст.
5. Кладки блоків 1 та 2 – ХІХ ст.
Іл. 4. Піщано-вапняний розчин Кладки 3
Іл. 5. Перетин склепінь Арки 1 та 2
Іл. 6. Тріщина у блоці 1
Іл. 7. Фрагменти підлогової смальти ХІ ст.

YouTube icon
Facebook icon