Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІХ Науково-практичній конференції «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи», що відбудеться у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» 7–8 жовтня 2021 року.

Організатори конференції: Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»; Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», Науково-навчальна лабораторія музейної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Це – наукова конференція з проблем розвитку музейної педагогіки, питань актуалізації, інтерпретації історико-культурної спадщини та використання її потенціалу в освіті та вихованні дітей.

 

Мета проведення: необхідність узагальнення набутого досвіду та визначення нових методів і форм діяльності у музейній педагогіці, а також розгляд процесу реалізації основних функцій педагогіки (науково-пізнавальної та освітньо-виховної) в умовах конкретного музейного закладу.

 

Тематичні напрями:

 • Майбутнє музеїв. Відновлення і переосмислення.
 • Сучасний контекст функціонування музейно-педагогічних проєктів і програм.
 • Досвід музейних закладів, розробка і застосування інтерактивних методів музейної педагогіки.
 • Музей і школа – працюємо разом. Співпраця музеїв з навчальними закладами, набуття науково-дослідницьких навиків у шкільної молоді.
 • Доступність музейного простору для маломобільних груп населення.
 • Інклюзивність у музейно-освітній сфері.
 • Можливості та напрямки розвитку музейного серверу. Використання інформаційних, мультимедійних технологій у навчальному процесі, а також їхні переваги і недоліки.
 • Проєктування та створення віртуальних музеїв, виставок і каталогів, дистанційних музейно-освітніх послуг, формування музейно-педагогічних спільнот, клубів та партнерських груп в соціальних мережах.
 • Специфіка концептуального та художнього проєктування музейних експозицій і виставок для дитячо-юнацької аудиторії.
 • Досвід здобуття грантів на реалізацію проєктів у музейно-освітній сфері.
 • Інформаційний менеджмент, некомерційний маркетинг, використання PR-технологій у науково-освітніх проєктах музеїв.

 

Формат проведення: пленарне засідання, дискусії, презентації, майстер-класи.

 

Цільова аудиторія:

Працівники музеїв, науковці, керівники і педагогічні працівники вищих, загальноосвітніх, середньо-спеціалізованих установ, педагоги-психологи, керівники та педагоги закладів дошкільної, позашкільної освіти, представники громадських організацій.

 

Форма участі – очна.

Запрошення та програму конференції учасники отримають електронною поштою.

 

Учасникам конференції електронною поштою слід надіслати заявки та матеріали, що раніше не було опубліковано, українською мовою до 7 вересня 2021 р. за адресами: o-top@ukr.net, marialuchuk@ukr.net.

Основні критерії відбору статей – актуальність, відповідність тематиці конференції, наукова новизна, оригінальність думок, а також дотримання вимог до подання матеріалів у збірник, що заплановано опублікувати до початку заходу. Надіслані після зазначеного терміну статті розглянуті не будуть!

Автори надсилають:

1. В окремому файлі заявку з інформацією про себе: прізвище, ім’я, науковий ступінь, учене звання (за наявності), місце роботи й посада, контакти для зворотного зв’язку (номер телефону, адреса електронної пошти), назву статті.

2. Окремим файлом текст статті обсягом до 12 тис. знаків включно з пробілами, набраний у Microsoft Word for Windows, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Формат файла – doc. Абзацні відступи відформатувати без використання табулятора. У разі використання додаткових рідкісних шрифтів, надати їх окремими файлами.

3. Ілюстративний матеріал (за наявності). Пронумеровані ілюстрації (не більше ніж 4 одиниці) надати окремими файлами формату tiff або jpeg (300 dpi). На кожну ілюстрацію обов’язково розмістити посилання в тексті (напр. Іл. 1). Таблиці та діаграми з заголовками можна розмістити безпосередньо у тексті чи також надіслати окремими файлами. Під списком використаних джерел і літератури (див. пункт 4) надати пронумерований (без застосування автоматичної нумерації) перелік підписів до ілюстрацій.

4. Список використаних джерел і літератури (обов’язково), складений у порядку появи посилань у тексті, наданий наприкінці статті. Не використовувати автоматичну нумерацію! Посилання на джерела і літературу подати у тексті у квадратних дужках з їхньою наскрізною нумерацією (напр.: [4, 25], де 4 – порядковий номер у списку, 25 – номер сторінки. Якщо 25 – це архівний аркуш, то пишемо: арк. 25).

Зразок посилання на електронну публікацію:

Осадча О. Техніка фрески до вивчення курсу “Робота в матеріалі” для студентів [Електронний ресурс].  Отже, посилаємося на конкретну публікацію, розміщену на певному електронному ресурсі, а не на ресурс у цілому!

Відповідальними за достовірність відомостей та назв і імен у наданих до друку матеріалах є автори!

 

Оргкомітет залишає за собою право вибіркової публікації матеріалів відповідно до дотримання авторами вище зазначених критеріїв та проводить літературно-технічне редагування та коригування. Отримані роботи він не рецензує.

 

Умови участі в конференції: проїзд, харчування, проживання в готелі – за рахунок сторони, що відряджає.

 

Місце проведення:

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус № 25 (Лекторій).

             

Телефон для довідок: (044) 406-63-66 (оргкомітет); (044) 406-63-59 (відділ музейно-освітньої роботи); email: o-top@ukr.net, marialuchuk@ukr.net

Адреса: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

 

Організаційний комітет конференції

YouTube icon
Facebook icon