Участь науковців Заповідника в міжнародній науковій конференції “Jasna Góra w procesie dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego”

13-14 грудня 2018 р. у м. Ченстохові (Польща) відбулася міжнародна наукова конференція “Jasna Góra w procesie dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego. Historia i Współczesność” (“Ясна Гора в процесі діалогу і примирення польсько-українського. Історія і сучасність”). Співорганізаторами заходу виступили партнери Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з Університету гуманітарних та природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові.

У програму пленарного засідання була включена доповідь “Образ Цариці Небесної, що об’єднує релігійні центри Києва і Ченстохови” провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу вивчення мистецької спадщини Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, к.і.н. Ольги Крайньої. Дослідниця мала можливість презентувати свою доповідь  у режимі онлайн. Учасники конференції за допомогою електронної презентації  ознайомилися з проблемами розвитку іконографії Печерської Божої Матері та наслідуванням характерних особливостей образу Діви Марії Ченстоховської в українському мистецтві ХVII–XVIII ст. з акцентом на історію чудотворної ікони Божої Матері Рудненської, що зникла в 1920-ті рр.

О. Крайня звернула увагу на методологічні проблеми дослідження мистецьких творів на пострадянському просторі. У підсумку було підкреслено необхідність концептуальної зміни підходів до оцінки культурних набутків християнської цивілізації в напрямку зосередження на спільних, об’єднуючих рисах і взаємовпливах, про які красномовно свідчать образи Божої Матері Ченстоховської і Рудненської.

Доповідь викликала велику зацікавленість і стала предметом жвавого обговорення присутніх. За висловом польського науковця Норберта Моравця, котрий підсумовував результати дискусії: “Kult Matki Bożej w chrześcijaństwie pozostaje poza podziałami. Tak więc dalej referat stał się przesłaniem, gdyż nic tak nie łączy katolików i prawosławnych, ale także Polaków i Ukraińców jak uwielbienie do Maryi jako Matki Chrystusa” (“Культ Божої Матері в християнстві стоїть поза кордонами. Таким чином, доповідь [О. Крайньої] стала нагадуванням про те, що ніщо так не єднає католиків і православних, а також поляків і українців, як поклоніння Марії як Матері Христа”).

 

Докладніша інформація про конференцію за посиланнями: https://ekai.pl/trwa-konferencja-o-roli-jasnej-gory-w-procesie-pojednania-polsko-ukrainskiego/, https://twitter.com/JasnaGoraNews/status/1073270257752686593

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon