Вісімнадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” Присвячується пам’яті митрополита Євгенія (Болховітінова)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО

НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК “СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

 

Вісімнадцята Міжнародна наукова конференція

“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”

Присвячується пам’яті митрополита Євгенія (Болховітінова)

Тематичні напрямки роботи конференції:

1. Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до початку ХХІ ст.: історичні, історіографічні, джерелознавчі та археографічні проблеми дослідження

2. Особистість і Церква

3. Археологічні дослідження пам’яток церковної старовини

4. Проблеми вивчення та збереження християнських пам’яток

Час і місце проведення форуму: травень-червень 2020 р., Київ – Чернігів – Новгород-Сіверський

  • 27 травня:

     10:00–13:00 пленарне засідання;

14:00–18:00 – робота секції Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження” та “Християнська церква ХІХ – початку ХХІ ст.: джерела, історія та історіографія

Місце проведення: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, вул. Лаврська, 9, корп. 25.

  • 28 травня:

10:00–17:00 – робота секції “Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

Місце проведення: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

11:00–15:00 – робота секції Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження – до 700-річчя Київсько-Житомирської дієцезії РКЦ

Місце проведення: Інститут релігійних наук Св. Томи Аквінського, вул. Деревлянська, 13.

  • 29 травня:

10:00–14:00 – робота секції Писемні джерела з історії християнської церкви: виявлення, дослідження, збереження, публікація

Місце проведення: Центральний державний історичний архів України, м. Київ, вул. Солом’янська, 24.

13:00–17:00 – робота секції Археологічні дослідження пам’яток церковної давнини

Місце проведення: Подільська постійно діюча експедиція Інституту археології НАН України, вул. Сковороди, 9 б.

Робота виїзних секцій в рамках конференції:

  • 5 червня:

10:30–14:30 – “Церковна археологія Лівобережної України”

Місце проведення: м. Чернігів, Навчально-науковий інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського.

  • 6 червня:

10:00–13:00 – “Музеєфікація релігійних пам’яток: проблеми та перспективи”

Місце проведення: м. Новгород-Сіверський, Новгород-Сіверський історико-культурний музей-заповідник “Слово о полку Ігоревім”.

Матеріали заплановано опублікувати окремим збірником до початку роботи конференції

Кінцевий термін подачі заявок і матеріалів – 17 квітня 2020 р.

 

Доповіді надсилати в електронному вигляді в форматі Word doc або rtf обсягом до 20 тис. знаків (0,5 др. арк.), шрифт – Times New Roman, посилання – автоматичні посторінкові. Ілюстрації (за наявності) надати окремими файлами у форматі tiff або jpeg (300 dpi). Також окремим файлом додати інформацію про автора (авторів) – прізвище, ім’я, науковий ступінь, вчене звання (за наявності), місце роботи та посада.

Оргкомітет конференції залишає за собою право літературно-технічного редагування і корегування матеріалів та їхньої вибіркової публікації

Робочі мови конференції – українська, англійська, польська.

Проїзд і проживання – за рахунок сторони, що відряджає.

Телефон для довідок: (+38-044) 406-63-27 

е-mail: bolhovitinov@ukr.net

 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon