У День пам’яток історії та культури відбулися парламентські слухання на тему: «Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні»

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 08.02.2018 № 2290-VIII 18 квітня 2018 року у День пам’яток історії та культури відбулися парламентські слухання на тему: «Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні» за участі представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, наукових установ, експертів та представників громадськості, а також іноземних громадян, зокрема Ярослави Хотряні – Першого заступника президента Світового Конгресу Українців (Угорщина) та Юрія Янчишина – спеціаліста зі збереження історичних пам’яток, викладача кафедри архітектури та реставрації Національного університету «Львівська політехніка» по програмі Фулбрайт (Сполучені Штати Америки).

Серед учасників парламентських слухань також співробітники НКПІКЗ – в.о. генерального директора Рудник Олександр Володимирович, заступник начальника наукового відділу аналізу, проектних робіт, координації наукових архітектурних досліджень, охорони та обліку нерухомих пам’яток Заповідника, національний координатор ICCROM в Україні (Міжнародний центр вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей) Антонюк Анатолій Євдокимович, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу історії та археології Михайлина Любомир Павлович.

Одним з перших  виступив Антонюк А.Є., який у своїй доповіді наголосив на необхідності внести зміни до Закону України «Про охорону культурної спадщини» в частині створення в обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях окремих самостійних підрозділів охорони культурної спадщини, а також передбачити на законодавчому рівні можливість делегування їм повноваження центрального органу виконавчої влади, залишивши за центральним органом формування державної політики в цій галузі і контроль за її виконанням.

Також Антонюк А.Є. зауважив щодо нагальності надання дозволів на виконання будівельно-реставраційних робіт на пам’ятках місцевого та національного значення (СС3) Державною архітектурно-будівельною інспекцією України лише у разі наявності дозволів Державних органів охорони культурної спадщини. Виступаючим було запропоновано:

  • підготувати ряд законодавчих актів щодо залучення приватних благодійних та інших інвестицій до реставрації нерухомої культурної спадщини з урахуванням світової практики;
  • передбачити розробку правових механізмів створення електронного реєстру культурної спадщини, культурних цінностей та електронного паспорта пам’ятки за єдиною формою, забезпечивши вільний доступ до них;
  • посилити на законодавчому рівні відповідальність юридичних і фізичних осіб за стан збереження нерухомих пам’яток історії та культури, що перебувають у їх власності;
  • опрацювати питання збільшення розміру санкцій за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини та запровадити механізм акумулювання таких коштів на спеціалізованих цільових рахунках з метою їхнього використання на охорону і реставрацію пам’яток. Крім того, спрямувати на такі рахунки частину коштів, отриманих від туристичної галузі та використання пам’яткоохоронної символіки.

Враховуючи дефіцит фахівців різного рівня акредитації в галузі охорони та збереження нерухомої культурної спадщини, Анатолій Євдокимович закцентував на актуальності запровадження державної системи підготовки кадрів у сфері охорони культурної спадщини та реставрації в освітніх закладах різного рівня.

Маємо надію, що надані пропозиції буде включено до резолюції парламентських слухань!

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon