ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Міністерство культури та інформаційної політики України

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»

Асоціація реставраторів України

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Міжнародний центр вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей (ICCROM)

Національний авіаційний університет

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо вас до участі у роботі VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності», яка відбудеться 23-24 вересня 2021 року у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» (01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9).

Тематичні напрями роботи конференції:

• Реставрація та збереження культурної спадщини

• Музейництво та охорона пам’яток історії та культури

• Вивчення, експертиза та атрибуція творів мистецтва

• Колекціонування і галерейна діяльність

• Державне управління та публічна політика у сфері охорони культурної спадщини

• Підготовка фахових кадрів з музейництва, експертизи та реставрації

 

До участі у роботі конференції запрошуємо фахівців науково-дослідних інституцій, музейних установ, реставраційних центрів, вищих навчальних закладів, аспірантів та докторантів, студентів відповідних спеціальностей. Студентські роботи приймаються у співавторстві з науковим керівником. Форма участі: очна та ZOOM формат.

Матеріали конференції будуть опубліковані збірником до початку роботи конференції.

 

Оргкомітет залишає за собою право вибіркової публікації матеріалів відповідно до дотримання авторами вище зазначених критеріїв і вимог з оформлення та на літературно-технічне редагування та коригування. Отримані матеріали не рецензуються.

Автори несуть відповідальність за достовірність наведених фактів, повноту та системність висвітлення питань, що досліджують, написання власних імен та географічних назв, посилань на джерела та літературу.

Проїзд і проживання – коштом сторони, що відряджає.

Контактні номери: +38 (067) 744-98-77; +38 (067) 406-54-47; +38 (044) 406-63-51

Адреса: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

YouTube icon
Facebook icon