Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” 23–24 червня 2022 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
23–24 червня 2022 р.
 

Питання, що виносяться на розгляд:

- церковні інституції під час війн і збройних конфліктів в історичному, історіографічному та джерелознавчому вимірах;

- збереження сакральних пам’яток в умовах військових дій: історична ретроспектива й виклики сьогодення;

- діджиталізація як один з важливих напрямів сучасної пам’яткоохоронної та музейної діяльності;

- писемні пам’ятки у цифровому світі: збереження, систематизація, поширення;

- реставрація та відтворення пам’яток, що постраждали внаслідок бойових дій;

- археологічні дослідження на територіях, що постраждали внаслідок бойових дій: історія і сучасний світовий досвід;

- міжконфесійні відносини та взаємини між Церквою і державою у воєнний час: історико-правовий аспект.

Просимо надсилати заявки на конференцію до 17 червня 2022 р.

За результатами роботи конференції планується опублікувати науковий збірник

Робочі секції конференції будуть сформовані Оргкомітетом після отримання заявок

Увага! У зв’язку з воєнним станом проведення конференції для її учасників, що перебувають поза межами Києва передбачено виключно в онлайн-режимі

Робочі мови конференції – українська, англійська, польська

Телефон для довідок: (044) 406-63-27

е-mail: bolhovitinov@ukr.net

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon