Представляємо наше нове наукове видання

Курінний П. Всеукраїнський державний культурно-історичний заповідник «Всеукраїнський музейний городок»: провідник / Петро Курінний; передм., упоряд. А. С. Яненко. – К.: НКПІКЗ, 2020. – 452 c.

У книзі, упорядником та автором передмови до якої є кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу історії і археології Заповідника Анна Яненко, запропоновано археографічну публікацію написаного на початку 1930-х рр., проте так і не надрукованого, путівника Всеукраїнським музейним городком авторства директора установи Петра Курінного. На прикладі однієї з найбільших музейних інституцій окреслено трансформаційні процеси, що відбувалися в українському музейництві того періоду. Розглянуто, як політизація гуманітаристики в УСРР позначилася на роботі культурно-освітніх і наукових установ та вплинула на долі представників інтелектуальної спільноти. До наукового обігу залучено низку маловідомих документів і світлин, що дасть змогу фахівцям з історії музейництва, києвознавства, ідеології, суспільства, повсякденного життя, а також іншим колам науковців і усім небайдужим до гуманітаристики 1920–30-х рр. скласти власне враження про людей, установи і ті часи.

ISBN 978-617-7527-60-1

Підготовлено до друку за участі видавничого відділу Заповідника.

Зміст за посиланням

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon