Представляємо наше нове наукове видання

Досвід реставрації пам’яток Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Збірник наук. праць / Редколегія: О. В. Рудник та ін. – Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Видавництво «Фенікс», 2019. – Вип. 1. – 144 с.; іл.

ISBN 978-966-136-660-1

У виданні висвітлено основні етапи проведення реставраційних та консерваційних робіт на пам’ятках архітектури Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у повоєнні роки й до сьогодні. Досліджено переваги застосування новітніх науково-технічних та практичних рішень під час виконання науково-реставраційних та консерваційних робіт на Дзвіниці Успенського собору, Онуфріївській башті, Келіях соборних старців із урахуванням збереження їхньої автентичності в умовах діючого музейного комплексу та пристосування до сучасних вимог. Розглянуто процес відтворення Успенського собору з елементами реставрації та будівельну еволюцію комплексу споруд Воскресенської церкви. Базуючись на опрацьованих історичних та археологічних даних, простежено основні періоди будівництва церкви Спаса на Берестові та здійснено ідентифікацію зображень святих та їх розміщення на барабанах храму.

Авторами публікацій є фахівці Заповідника – науковці відділу науково-реставраційних та відновлювальних робіт та наукового відділу аналізу проектних робіт, координації наукових архітектурних досліджень, охорони та обліку нерухомих пам’яток.

Для фахівців із архітектури, археології, історії, мистецтвознавства та всіх, кому небайдужі доля української культурної спадщини та досвід сучасних науковців.

 

Підготовлено до друку у видавничому відділі НКПІКЗ.

 

Зміст розміщено за посиланням

 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon