АНОНС. IV Міжнародна науково-практична конференція «Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності»

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Асоціація реставраторів України

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас до участі у роботі IV Міжнародної науково-практичної конференції  «Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності», яка  відбудеться 06-07 червня 2019 року у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику (01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9).

Тематичні напрями роботи конференції:

  • Реставрація та збереження культурної спадщини
  • Музейництво та охорона пам’яток історії та культури
  • Вивчення, експертиза та атрибуція творів мистецтва
  • Колекціонування і галерейна діяльність
  • Державне управління та публічна політика у сфері охорони культурної спадщини
  • Підготовка фахових кадрів з музейництва, експертизи та реставрації

 

До участі у роботі конференції запрошуємо фахівців науково-дослідних інституцій, музейних установ, реставраційних центрів, вищих навчальних закладів, аспірантів та докторантів, студентів відповідних спеціальностей. Студентські роботи приймаються у співавторстві з науковим керівником. Форма участі: очна.

 

Контактні номери: +38 (067)-744-98-77; +38 (067)-406-54-47; +38 (044)-406-63-51

Адреса: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

Оргкомітет конференції

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon