Виставка «Києво-Печерська лавра в планах і кресленнях XVII - початку ХХ століть»

6 грудня 2018 року у виставковій залі Успенського собору Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника відкрито виставку «Києво-Печерська лавра в планах і кресленнях XVII - початку ХХ століть», приурочену до ХХІІІ Міжнародної наукової конференції «Могилянські читання: Дослідження сакральних пам’яток України».

Це спільний захід з нашим давнім і надійним партнером –  Центральним державним історичним архівом України у м. Київ.

На урочистому відкритті виставки були присутні в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Олександр Рудник та директор Центрального державного історичного архіву України у м. Київ Ольга Музичук.

Начальник науково-дослідного відділу історії та археології, кандидат історичних наук Костянтин Крайній ознайомив присутніх з експозицією, що демонструє розвиток архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври з середини XVII до початку ХХ ст. Крім креслень будов Києво-Печерської лаври і планів славетних лаврських печер на виставці, у межах достатньо широких хронологічних рамок, можна ознайомитися із загальним плануванням Печерська: простежити історичне оточення монастиря, побачити загальну картину розбудови Печерської фортеці, співіснування у XVIIІ – ХIХ ст. церковних інституцій, об’єктів громадського та військового значення. Крім того, представлено плани і креслення деяких географічно віддалених від Києва місцин, пов’язаних з історією Києво-Печерської лаври як її колишніх вотчин та приписних монастирів. Так, серед експонатів – унікальний план лаврських володінь на лівому березі Дніпра, що датується 1640-ми роками та креслення, створені відомими київськими архітекторами Андрієм Меленським та Євгеном Єрмаковим.

Фотокопії рідкісних картографічних джерел, значну частину яких ніколи не публікували, мають зацікавити як фахівців, так і широке коло пошановувачів української історії.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon