Представляємо наукове видання Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Могилянські читання 2018. Дослідження сакральних пам’яток України. Зб. наук. праць. – Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Видавництво “Фенікс”, 2018. – 304 с.

ISBN 978-966-136-605-2

У збірнику вміщено матеріали XXIII Міжнародних Могилянських читань (Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 6–7 грудня 2018 р.). Опубліковано 52 тематичні статті  науковців різних міст України, Польщі і Румунії, що є результатами новітніх розвідок у галузях історії, археології, мистецтвознавства, реставрації, пам’яткознавства та музеєзнавства.

Видання стане у пригоді як фахівцям, так і більш широкому колу зацікавленої читацької аудиторії.

 

Підготовлено до друку співробітниками видавничого відділу Заповідника.

 

Зміст за посиланням

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon