Представляємо наше нове наукове видання

Могилянські читання 2019. Пам’ять і пам’ятки Мазепиної доби: вивчення, збереження, осмислення. Зб. наук. праць. – Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Видавництво «Фенікс», 2019. – 400 с.

ISBN 978-966-136-702-8

У збірнику вміщено матеріали XXIV Міжнародних Могилянських читань, що відбулися у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику 5–6 грудня 2019 року. Опубліковано понад 50 тематичних статей дослідників із України, Румунії і Грузії, що є результатами їхніх новітніх напрацювань у галузях історії, археології, мистецтвознавства, реставрації, пам’яткознавства та музеєзнавства.

Видання розраховано як на фахівців, так і на широке коло зацікавленої читацької аудиторії.

Підготовлено до друку у видавничому відділі НКПІКЗ

Зміст за посиланням

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon