П Р О Г Р А М А XIV Міжнародної наукової конференції «Церква – наука – суспільство: питання взаємодії»

П Р О Г Р А М А

XIV Міжнародної наукової конференції 

«Церква – наука – суспільство: питання взаємодії»

 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ

25 травня, середа

Реєстрація учасників: 930–1000

Початок пленарного засідання: 1000

Місце проведення: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник (вул. Лаврська, 9, корпус № 25, лекторій)

Секційне засідання: 1330–1800

Місце проведення: корпус № 25, виставкова зала (секція “Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження”)

26 травня, четвер

Секційні засідання: 1000–1500

Місце проведення: корпус № 25, виставкова зала (секція “Церква в ХІХ–ХХ ст.: джерела, історія та історіографія”), корпус № 19, Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (секція “Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика”)

27 травня, п’ятниця

Секційне засідання “Археологічні дослідження пам’яток церковної давнини”: 1100–1600

Місце проведення: м. Вишгород, Вишгородський історико-культурний заповідник

30 травня, понеділок

Круглий стіл “Науковий спадок митрополита Макарія (Булгакова) та його вплив на розвиток історичної науки”: 1200–1400

Місце проведення: корпус № 63, Церковно-археологічний кабінет КДАІС

31 травня, вівторок

Круглий стіл “Писемні джерела з історії християнської церкви: виявлення, дослідження, збереження”: 1100–1400

Місце проведення: Центральний державний історичний архів України, м. Київ, вул. Соломянська, 24

1 червня, середа

Круглий стіл “Церква Спаса на Берестові – об’єкт світової культурної спадщини”: 1000–1300

Місце проведення: НКПІКЗ, корпус № 25, виставкова зала

2 червня, четвер

Секційне засідання “Церковна археологія Лівобережної України”: 1100–1700

Місце проведення:  м. Чернігів, , Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського

3 червня, п’ятниця

Круглий стіл “Археологічні дослідження та реставрація архітектурних пам’яток києво-руської доби”: 1000–1400

Місце проведення: м. Остер

 

Тривалість доповідей: на пленарному засіданні до 20 хв.

 на секційних засіданнях до 15 хв.

 на круглих столах до 20 хв.

УВАГА! Докладна програма круглих столів і секційного засідання в Чернігові (2 червня) буде надана окремо

Організаційний комітет конференції:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – голова

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – співголова

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – співголова

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – співголова

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – співголова

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – співголова

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – співголова

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад’юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – відповідальний секретар

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

25 травня, середа

1000 – 1300

 

Голова засідання: Пивоваров Сергій Володимирович

Співголова: Крайній Костянтин Костянтинович

 

Вступне слово

Михайлини Любомира Павловича, доктора історичних наук, генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Привітання співорганізаторів конференції

 

ДОПОВІДІ:

 

prof., dr hab. Andrzej Sieradzki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Język staro-cerkiewno-słowiański jako źródło polskiej terminologii religijnej

 

Тараненко Сергій Пантелійович

кандидат історичних наук, завідувач сектору

Мисько Юлія Володимирівна

кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник

Зажигалов Олексій Валерійович

старший науковий співробітник

Балакін Сергій Анатолійович

старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

 

Жиленко Ірина Володимирівна

кандидат богослов’я, провідний науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської

 

dr. Rafał Dymczyk

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos

 

Киридон Алла Миколаївна

доктор історичних наук, професор, директор

Державна наукова установа “Енциклопедичне видавництво”

Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української автокефальної православної церкви

 

Ластовський Валерій Васильович

доктор історичних наук, професор

Київський національний університет культури та мистецтв

Куштан Дмитро Павлович

кандидат історичних наук,

Інститут археології НАН України

Церковні пам’ятки Черкащини у творчості Тараса Шевченка

Презентація нових видань:

Київ та Києво-Печерська лавра у планах XVIII–ХІХ ст. з зібрання Національного Києво-Печерського заповідника. Каталог / Авт.-упоряд. Н. Ченакал, Н. Батенко. – К. : НКПІКЗ, Видавець Олег Філюк, 2016. – 176 с.; іл.

Кириличні стародруки XVI–XVIII ст. у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Каталог / Авт.-упоряд. Л. Юріна, Н. Батенко. – К. : НКПІКЗ, Видавець Олег Філюк, 2016. – 216 с.

Куштан Д., Ластовський В. Археологія та рання історія Черкас. – К. ; Черкаси : Ін-т археології НАН України, 2016. – 290 с., іл.

Тараненко С. П. Планувальна структура давньоруського Подолу Києва: формування та розвиток. – Варшава, 2016. – 164 с., іл.

 

1300 – 1330

Перерва

 

Робота секцій

 

25 травня, середа

 

Секція Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження”

корпус № 25, виставкова зала

 

Головуючі: Ластовський В. В., доктор історичних наук, професор

Крайній К. К., кандидат історичних наук

 

1330–1800

Альмес Іван Іванович

аспірант

Український католицький університет

Хроніки монастирів як джерело до історії книжкової культури чернечих спільнот Львівської єпархії XVII–XVIII ст.

 

Бабич Олександр Іванович

член Національної спілки краєзнавців України

м. Васильків Київської обл.

Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі

 

Борисов Денис Вадимович

науковий співробітник

Нетудихаткін Ігор Анатолійович

кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник

Національний заповідник “Софія Київська”

Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) в світлі архівних та археологічних джерел

 

Волощенко Станіслав Анатолійович

реставратор

Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. І. Франка

Служебник 1747 р. із Лаврівського Онуфріївського монастиря

 

prof., dr hab. Julia Dziwoki

prof., dr hab. Beata Urbanowicz

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie

Крайня Ольга Олексіївна

кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVIII–XIX ст.

 

dr Norbert Morawiec

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Książę i Apostoł. Chrzest Rusi w “Historii Ruskiej Cerkwi” metropolity Makarego Bułgakowa (rozważania z antropologii/teologii historiografii)

 

Кузьмук Олексій Сергійович

кандидат історичних наук, завідувач сектору

Центральний державний архів України, м. Київ

Джерела до історії приписного Омбишського монастиря у ф. 128 ЦДІАК України


 

Нікітенко Мар’яна Михайлівна

кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення

 

Омельчук Володимир Васильович

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком

 

Пацай Тамара Анатолівна

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Інститут народознавства НАН України, м. Львів 

Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера

 

Перепелиця Алла Іванівна

молодший науковий співробітник

Національний історико-культурний заповідник “Чигирин”

Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (XVII–XXI ст.)

Смірнов Олексій

аспірант

Національний університет “Києво-Могилянська академія”

Зміна конфесії на Наддніпрянщині у середині XVIII ст. з перспективи священика

 

mgr. Tetiana Soloschenko

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Postać igumena Melchizedeka (Znaczko-Jaworskiego) w literaturze polskiej

 

Філіпова Ганна Володимирівна

аспірант

Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК

Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві

 

Циквас Олена Ігорівна

аспірант

Львівський національний університет імені Івана Франка

Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)

 

Чумаченко Олександра Юріївна

методист І категорії

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Спроба реконструкції родоводу М. В. Путятиної

 

Шевченко Тетяна Миколаївна

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Науково-дослідний інститут українознавства МОН України

Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса

 

mgr. Grzegorz Wrona

Uniwersytet Rzeszowski

Ks. Walenty Dembowicz, proboszcz miejstecki 1828–1861

 

Друздєв Олег Володимирович,

аспірант

Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України

Львівське Успенське братство на початку XVIII ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект

 

 

26 травня, четвер

 

Секція “Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

(19 корпус, Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК)

 

Головуючі:   Титова О. М., кандидат історичних наук, доцент

Черевко І. А., кандидат геологічних наук

1000 – 1500

 

Ананьева Тетяна Борисівна

науковий співробітник

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

Документи Тимчасового комітету для розшукування київських старожитностей про перші розкопки Федорівського монастиря

 

Кондратюк Аліна Юріївна

кандидат мистецтвознавства, начальник відділу

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби

 

Бардік Марина Афанасіївна

старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини ХІХ ст. Зниклі портрети українських гетьманів

 

Кондратьєва Оксана Василівна

художник, член Британської спілки майстрів вітражного мистецтва

Лондон, Великобританія

Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. M. Покровського

 

Шульц Ірина Василівна

заступник начальника відділу

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Новий документ з історії надходження пам’яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

 

Комарницький Андрій Степанович

кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник

Науково-дослідний сектор Львівської національної академії мистецтв

Ікона Богоматір Велика Панагія та київська традиція мозаїчних Орант

Пітателєва Олена Володимирівна

старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

“Нестор Літописець” І. С. Їжакевича в розпису лаврської Трапезної і новий художній підхід у формуванні образу

 

Литвиненко Ярослав Володимирович

завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Атрибуція ікони Жертвоприношення Ноя з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

 

Бартош Алла Єгорівна

старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Образ Пресвятої Богородиці Августовської з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)

 

Варивода Аліна Григорівна

старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Іконографічні особливості композиції Христос Вседержитель з при-стоячими в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.

 

Сергій Олена Сергіївна

старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Дерев’яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)

 

Ткаченко Віктор Миколайович

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, учений секретар

Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами

 

Лопухіна Олена Володимирівна

старший науковий співробітник

Марченко Ганна Анатоліївна

художник-реставратор I категорії

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова). Історичний і науково-реставраційний аспекти

 

 

Рижова Ольга Олегівна

кандидат мистецтвознавства, провідний науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Распопіна Віра Олексіївна

завідувач відділу

Національний науково-дослідний реставраційний центр України

Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

 

Марченко Ганна Анатоліївна

художник-реставратор I категорії

Онопрієнко Наталя Олександрівна

художник-реставратор I категорії

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Дослідження іконостасу церкви Різдва Христова Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)

 

Зайцева Вікторія Олександрівна

старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

 

Путова Ганна Вадимівна

начальник відділу

Центральний державний історичний архів України, м. Київ

Реновація київського костьолу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам’яток в Україні

 

Пузиркова Анна Андріївна

молодший науковий співробітник

Музей видатних діячів української культури

Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об’єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини

 

 

Черевко Ірина Анатолівна

кандидат геологічних наук, завідувач сектору

Грищенко Віктор Вікторович

фахівець І категорії

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Стан і перспективи збереження пам’ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 років)

 

Уліганець Сергій Іванович

кандидат географічних наук, доцент

Мельник Людмила Вікторівна

кандидат географічних наук, науковий співробітник

Панченко В. В.

студент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)

 

Толочко Лариса Іванівна

старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Вирішення барельєфа для пам’ятника князю Володимиру в Києві

 

26 травня, четвер

 

Секція “Церква в ХІХ–ХХ столітті: джерела, історія та історіографія

(корпус № 25, виставкова зала)

 

Головуючі:    Крайній К. К., кандидат історичних наук

Качан Р. І.

 

1000–1400

 

Бондарчук Петро Миколайович

доктор історичних наук, провідний науковий співробітник

Інститут історії України НАН України

Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х років)

 

Буняк Олена Петрівна

завідувач сектору

Національний музей історії України

Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України

 

Вєдєнєєв Дмитро Валерійович

доктор історичних наук, професор

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Підпілля секти “Свідків Ієгови” в УРСР і органи держбезпеки (1940–1960-ті рр.)

 

Євсєєва Тетяна Миколаївна

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Інститут історії України НАН України, вул. М. Грушевського

Помилуй, мене Боже, єдина певна наша амністія…: таборовий щоденник єпископа Максима (Задвірняка) як джерело дослідження історії повсякдення православного духовенства у 1930-рр.

 

Кабанець Євген Павлович

старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Наказ фюрера (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)

Красільнікова Олена Василівна

кандидат історичних наук, доцент

Київський національний торгівельно-економічний університет

Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.

 

Кязимова Галина Хадирівна

кандидат історичних наук, доцент

Одеський національний морський університет

Щотижневий листок Християнський вісник видання православної місії Румунії в Трансністрії в 1943 р. (короткий огляд)

 

Литвин Наталія Михайлівна

старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі ХІХ ст.

 

Львова Олена Леонідівна

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики

 

Мельник Віктор Мирославович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Українська асоціація зовнішньої політики

Вячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права

 

Осипенко Олександр Валентинович

асистент кафедри “Українознавство, історико-правові та мовні дисципліни”

Одеський національний морський університет

Православне віровчення в школах губернаторства Трансністрія 1941–1944 рр.

 

Сенченко Наталія Миколаївна

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК

Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)

 

Тимошик Микола Степанович

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри

Київський національний університет культури і мистецтв

Священик-автокефаліст із тавром ворога народу: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині

 

Тригуб Олександр Петрович

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри

Чорноморський державний університет імені Петра Могили (Миколаїв)

Священик Антон Гриневич: шлях до УАПЦ

 

Данилець Юрій Васильович

кандидат історичних наук

Доцент ДВНЗ “Угородський національний університет”

Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)

 

 

27 травня, п’ятниця

Виїзна секція “Археологічні дослідження пам’яток церковної давнини” (м. Вишгород)

 

Головуючі:  Івакін В. Г., кандидат історичних наук

 Тараненко С. П., кандидат історичних наук

 

1100 – 1600

 

Пивоваров Сергій Володимирович,

доктор історичних наук, професор

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Ільків Микола Володимирович

кандидат історичних наук, асистент

Калініченко Віталій Андрійович

аспірант

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам’яток Буковини

 

Гайдуков Никита Евгеньевич

преподаватель

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (г. Москва, РФ)

Механика земная и небесная: пещерные церкви Таврики как исторический архитектурный и литургический объекты

 

Сагайдак Михайло Андрійович

кандидат історичних наук, директор

Вакуленко М. П.

молодший науковий співробітник

Центр археології Києва ІА НАН України

Тараненко Сергій Пантелійович

кандидат історичних наук, завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Археологічні дослідження на Поштовій площі. Нові дані

 

Лук’янченко Вадим Ігорович

заслужений архітектор України, старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди

Сергєєва Марина Сергіївна

кандидат історичних наук

начальник Подільської постійно діючої експедиції

Інститут археології НАН України

Вироби з кістки з розкопок у Вишгороді (2012–2015 рр.)

 

Сергєєва Марина Сергіївна,

Івакін Всеволод Глібович

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

керівник Вишгородської археологічної експедиції ІА НАН України

Дерев’яна чаша з давньокиївського Подолу

 

Петраускас Андрій Вальдасович

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Зоценко Іван Володимирович

молодший науковий співробітник

Інститут археології НАН України

Експериментальні дослідження Житомирської археологічної експедиції Інституту археології НАН України

 

Горбаненко Сергій Анатолійович

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Інститут археології НАН України

Пересопниця 2015: комплексне дослідження об’єкту середини Х ст.

 

Івакін Всеволод Глібович

Бібіков Дмитро Валентинович

молодший науковий співробітник

Оленич Андрій Миколайович

молодший науковий співробітник

Інститут археології НАН України

Зоценко Іван Володимирович

Дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2015 р.

 

Осадчий Руслан Миколайович

завідувач відділу охорони археологічної спадщини

НДІ пам’яткоохоронних досліджень

Межі та режими використання території і зон охорони пам’ятки археології національного значення “Хотівське городище” с. Хотів Києво-Святошинський район Київська область

 

Чирка Леонід Григорович

завідувач науково-дослідного сектору

Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

Предмети культового призначення у фондовій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава

Кукса Надія Василівна

завідувач відділу “Суботівський історичний музей”

Національний історико-культурний заповідник “Чигирин”,

Археологічні студії у Свято-Іллінській церквів Суботові 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького

 

Балакін Сергій Анатолійович

старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври

 

Зажигалов Олексій Валерійович

старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 КПЛ

 

Фінадоріна Дар’я Вадимівна

художник-реставратор І категорії

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника

 

Журухіна Олена Юріївна

Музей історії Десятинної церкви

Інститут археології НАН України

Cкляні лампи давньоруського часу

 

Павленко Сергій Васильович

науковий співробітник

Інститут археології НАН України

Івакін Всеволод Глібович

Кургани з кам’яною обкладкою на Житомирському Поліссі: проблема походження обряду

 

Бібіков Дмитро Валентинович

Івакін Всеволод Глібович

Оленич Андрій Миколайович

Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода

 

Ступак Д. В.

молодший науковий співробітник

Інститут археології НАН України

Технологія розколювання кремню фінального палеоліту – мезоліту Українського Полісся

 

Калашник Євгеній Станіславович

аспірант, Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК

Містечка Полтавського полку на давніх карта

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon