Завершила роботу міжнародна науково-практична конференція «Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності»

7 червня завершила роботу міжнародна науково-практична конференція «Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності».

Організаторами конференції були Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Представництво Польської Академії Наук у Києві, Українське відділення Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей (ICCROM), Асоціація реставраторів України, Благодійний фонд «Православний спадок України на Святій Горі Афон». Куратори проекту – Світлана Гага-Шереметьєва, Віктор Карпов.

Конференція тривала з 6 по 7 червня 2017 р. У її роботі взяли участь більше 90 фахівців науково-дослідних інститутів, музейних установ, реставраційних центрів, вищих навчальних закладів, аспірантів та докторантів, студентів з України та зарубіжних країн. На конференції працювали дві секції: «Наукова реставрація та дослідження пам’яток мистецтва», «Актуальні виклики розвитку музейної справи та проблеми збереження культурної спадщини».

Протягом двох днів учасники наукового форуму обговорювали сучасний стан збереження культурної спадщини в музейних і приватних колекціях, проблеми забезпечення реставрації пам’яток та розвитку реставрації у контексті музеєзнавства. Представлені були також дослідження присвячені новітнім технологіям в реставрації.

На засіданнях секцій обговорювалися теми законодавчого забезпечення збереження пам’яток історії та культури Музейного фонду України, реалізації національної політики у сфері збереження пам’яток, підготовки професійних кадрів реставраторів та експертів, методики реставрації культурної спадщини.

Участь у науковому форумі дала можливість обмінятися професійними знаннями та досвідом, накреслити перспективи майбутньої співпраці. По закінченню роботи конференції для учасників і гостей була проведена екскурсія по Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику «Києво-Печерський монастир. Його історична та культурна спадщина». 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon