Анонс, 29 травня – 3 червня 2017: П’ятнадцята Міжнародна наукова конференція «Церква – наука – суспільство: питання взаємодії»

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬН ОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Пятнадцята Міжнародна наукова конференція

“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”

Присвячується 250-річчю від дня народження митрополита Євгенія (Болховітінова)

 

Питання, що виносяться на розгляд:

1. Актуальні питання історії Церкви.

2. Історіографічні, джерелознавчі та археографічні проблеми дослідження історії Церкви.

3. Археологічні дослідження пам’яток церковної старовини.

4. Проблеми вивчення та збереження християнських пам’яток.

5. Особистість і Церква: історико-біографічні розвідки.

6. Міжконфесійні відносини: історико-правовий аспект.

Конференція проводитиметься з 29 травня по 3 червня 2017 р.:

  • 29 травняпленарне засідання (1400–1800, НКПІКЗ).
  • 30 травня – робота секцій “Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження” (930–1330, НКПІКЗ), “Митрополит Євгеній та його наукова спадщина: історія та історіографія християнської церква ХІХ – початку ХХІ ст.” (1400–1800, Київська духовна академія і семінарія).
  • 31 травня – робота секцій Писемні джерела з історії християнської церкви: виявлення, дослідження, збереження, публікація (1000–1400, ЦДІАК України). “Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика” (1400–1800, Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК).
  • 1 червня – робота виїзної секції “Археологічні дослідження пам’яток церковної давнини” (1200–1700, м. Вишгород, Вишгородський історико-культурний заповідник).
  • 2 червня – робота виїзної секції “Церковна археологія Лівобережної України” (1100–1600, м. Чернігів, Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського).

Кінцевий термін подачі заявок і матеріалів28 квітня 2017 р.

Матеріали заплановано опублікувати окремим збірником до початку роботи конференції

Доповіді приймаються в електронному вигляді в форматі Word doc або rtf обсягом до 20 тис. знаків (0,5 др. арк.), шрифт – Times New Roman, посилання – автоматичні посторінкові, до доповіді необхідно додати інформацію про автора (авторів) – прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступень, вчене звання, місце роботи, посада.

Оргкомітет конференції залишає за собою право редагування матеріалів та їхньої вибіркової публікації відповідно до наукової вагомості.

Робочі мови конференції – українська, англійська, польська, російська.

Проїзд і проживання – за власний рахунок

Телефон для довідок: (044) 406-63-43; е-mail: bolhovitinov@ukr.net

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon