Підсумки XXI Міжнародних Могилянських читань «Музейництво і пам’яткоохоронна справа України: традиції та виклики сьогодення (до 90-річчя заснування Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)»

2 грудня 2016 року у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику завершили роботу XXI Міжнародні Могилянські читання «Музейництво і пам’яткоохоронна справа України: традиції та виклики сьогодення (до 90-річчя заснування Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)».

Протягом двох днів представники наукових, музейних та навчальних установ Києва, Чернігова, Харкова, Переяслава, Чернівців, Львова, Луцька, Чигирина, Полтави, Святогірська і Бережан представили близько 80 наукових доповідей.

Учасники наукового форуму розглянули основні аспекти історичних та джерелознавчих досліджень, а також історії музейної справи, познайомилися з особливостями та результатами проведення сучасних археологічних досліджень, обговорили мистецтвознавчі особливості вивчення та реставрації сакральних пам’яток і проблеми їх збереження.

Жваві дискусії учасників під час секційного засідання «Історичні, джерелознавчі дослідження та історія музейної справи» під керівництвом головуючих – начальника науково-дослідного відділу історії та археології, кандидата історичних наук Костянтина Крайнього та заступника начальника відділу Романа Качана, – викликали, зокрема,  тема зародження сучасної музейної справи у 1920 – 1930 рр., вивчення матеріалів, що зберігаються у фондах України та дослідження архівів Києво-Печерської лаври.

Справжньою зацікавленістю супроводжувалися актуальні доповіді завідувача сектором науково-дослідного відділу історії та археології Заповідника, кандидата історичних наук Сергія Тараненка та Володимира Коди з Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України «Методика підрахунку мешканців Подолу Києва у давньоруський період», Ярослава Литвиненка з Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника «Типологія поховальних споруд у печерах Києво-Печерської лаври», кандидата історичних наук з Інституту археології НАН України Марини Сергєєвої «Результати антракологічних досліджень 2013 – 2016 рр.», кандидата історичних наук, доцента Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка Олени Черненко та співробітниці Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» Тетяни Новик «Мозаїчна підлога Благовіщенської церкви (за матеріалами досліджень 2007 – 2008 рр.)».

Неабиякий науковий інтерес викликали наукові висновки співробітників-мистецтвознавців Заповідника – начальника науково-дослідного відділу вивчення мистецької спадщини, кандидата мистецтвознавства Аліни Кондратюк «До історії виконання стінопису церкви Різдва Богородиці Києво-Печерської лаври», заступника начальника відділу Ірини Шульц «Рідкісні патрональні ікони з колекції НКПІКЗ», старших наукових співробітників: Аліни Вариводи «Використання тканин в облаштуванні українських православних храмів згідно з письмовими джерелами першої половини XVII ст.», Олени Пітателєвої «Чотири євангельських композиції лаврської Трапезної церкви у контексті стилістики модерну» та Олени Лопухіної «”Древо зі святими” в розписах фасаду Успенського собору XVII ст. і формування печерської іконографії». Цікаву доповідь презентувала співробітниця Національного художнього музею України Галина Бєлікова. Дослідниця познайомила учасників наукового форуму з особливостями вивчення ікон з іконостасу Вознесенської церкви у с.Березна.

Окремо слід відзначити роботу секції «Проблеми збереження пам’яток» та доповідей співробітників музейного комплексу: завідувача науковим сектором моніторингу стану нерухомих підземних пам’яток, кандидата геологічних наук Ірини Черевко та Дмитра Літвінчука «Дослідження галереї на Ближніх печерах: нові дані», Олександра Романченка «До питання відтворення пам’ятника князю Костянтину Острозькому в Успенському соборі Києво-Печерської лаври». У межах секційного засідання останніми науковими напрацюваннями поділились кандидат архітектури, доцент, заслужений працівник культури України Віктор Вечерський «Методичні засади визначення предмета охорони пам’яток містобудування», Олена Комаренко та Ірина Лушпієнко з Національного науково-дослідного реставраційного центру України «Проблеми зереження історичних об’єктів» та ін.

XXI Міжнародні Могилянські читання «Музейництво і пам’яткоохоронна справа України: традиції та виклики сьогодення (до 90-річчя заснування Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)» стали чудовою професійною нагодою для обміну науковим досвідом та останніми здобутками фахівців у сфері збереження та охорони культурного надбання держави.

 

  

 

 

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon