Вийшло друком нове видання Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника:

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Шістнадцятої міжнародної наукової конференції (29 травня – 2 червня 2018 року) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2018. – 292 с.

Публікацію здійснено спільними зусиллями науково-дослідного відділу історії і археології і видавничого відділу Заповідника.

Зміст

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon