Шановні колеги!

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

Національної академії педагогічних наук України

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у роботі VII Науково-практичної конференції

«МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА – проблеми, сьогодення, перспективи».

Тема конференції:

«Сучасний ігровий простір музею: можливості і перспективи».

Питання до розгляду:

 • Розробка та впровадження ігрових технології в музейному просторі.
 • Методологічні засади ігрової діяльності в музеї.
 • Можливості і перспективи ігрової комунікації в музеї з учнівською та студентською молоддю в музеях різного типу і профілю.
 • Сучасний контекст функціонування музейно-педагогічних проектів і програм.
 • Досвід музейних закладів, розробка і застосування інтерактивних методів музейної педагогіки.
 • Музей і школа – працюємо разом. Співпраця музеїв з навчальними закладами, набуття науково-дослідницьких навиків у шкільної молоді.
 • Можливості та напрямки розвитку музейного серверу. Використання інформаційних, мультимедійних технологій у навчальному процесі, а також їхні переваги і недоліки.
 • Проектування та створення віртуальних музеїв, виставок і каталогів, дистанційних музейно-освітніх послуг, формування музейно-педагогічних спільнот, клубів та партнерських груп в соціальних мережах.
 • Специфіка концептуального та художнього проектування музейних експозицій і виставок для дитячо-юнацької аудиторії.
 • Досвід здобуття грантів на реалізацію проектів у музейно-освітній сфері.
 • Інформаційний менеджмент, некомерційний маркетинг, використання PR-технологій у науково-освітніх проектах музеїв.

 

Конференція триватиме з 03 – 04 жовтня 2019 року

Робоча мова – українська.

 

Мета проведення:

Основною метою проведення цьогорічної Науково-практичної конференції «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи» під назвою «Сучасний ігровий простір музею: можливості і перспективи» є необхідність узагальнити набутий досвід та визначити нові методи і форми діяльності у музейній педагогіці, а також розглянути процес трансформації основних функцій педагогіки (науково-пізнавальної та освітньо-виховної) до умов конкретного музейного закладу.

 

До участі у роботі конференції запрошуємо фахівців наукових інституцій, працівників музеїв, керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх, середньо-спеціалізованих установ, педагогів психологів, керівників та педагогів закладів дошкільної, позашкільної освіти, представників громадських організацій.

 

Формат участі: пленарне засідання.

 

Матеріали конференції будуть опубліковані окремим збірником до початку її роботи. Програму конференції буде розміщено 20 вересня 2019 р.

 

Просимо повідомити про Ваше рішення і надіслати до 02 вересня 2019 року оформлені згідно із вимогами заявку та тези доповіді чи доповідь на електронну адресу: nkphcp@gmail.como-top@ukr.netmarialuchuk@ukr.net. Запрошення на конференцію учасники отримають додатково.

 

Вимоги до подання матеріалів у збірник:

Автори (учасники конференції) надають тексти власних досліджень відповідно до тематики конференції українською. Основна вимога до текстів – наукова новизна матеріалу, оригінальність думок, актуальність теми.

 

Автори надсилають:

1. В окремому файлі інформацію про себе: прізвище, ім’я,науковий ступінь, учене звання (якщо є), місце роботи й посада, контакти для зворотного зв’язку, назву статті.

2. Окремим файлом текст статті обсягом до 10 тис. знаків включно з пробілами, набраний у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Формат файлу – doc. Абзацні відступи відформатувати без використання табулятора. У випадку використання додаткових шрифтів, надати їх окремими файлами.

3. Ілюстративний матеріал (за наявності) окремими пронумерованими файлами у форматах tiff або jpeg (300 dpi). По тексту статті обов’язково розмістити посилання на ілюстрації (напр.: іл. 1). Під списком використаних джерел і літератури (див. пункт 4) надати пронумерований перелік підписів до ілюстрацій. Таблиці з заголовками (за наявності) розмістити прямо у тексті або надати окремими файлами.

4. Перелік використаних джерел і літератури (обов’язково), складений у порядку їхньої появи у тексті, надати наприкінці статті. Просимо не використовувати автоматичну нумерацію. Одне й те саме джерело позначають одним номером!

Посилання на джерела і літературу подати у тексті у квадратних дужках з їхньою наскрізною нумерацією (напр.: [4, 25], де 4 – порядковий номер у списку, 25 – номер сторінки чи аркуша; щодо архівних джерел: [4, арк. 25]. Зразок посилання на електронну публікацію: Осадча О. Техніка фрески до вивчення курсу “Робота в матеріалі” для студентів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: artisthe-len.com/rozrobky/tehnika-fresky-dovyvchennya-kursu-robota-v-materiali-dlya-studentiv-spetsialnosti-023-obrazotvorche-mystetstvo-dekoratyvne-mystetst-vo-restavratsiya-spetsializatsiyi-monumentalno-dekoratyvnyj-zhyvopys. У разі відсутності автора зазначаємо лише назву).

 

Наполегливо просимо дотримуватися термінів подання та умов оформлення матеріалів.

Редколегія залишає за собою право літературно-технічного редагування і корегування матеріалів та їхньої вибіркової публікації на підставі наукової вагомості, відповідності тематиці конференції та дотримання авторами вказаних вище вимог. Надані матеріали не рецензуються!

Автори несуть відповідальність за достовірність наведених фактів, посилань на джерела та літературу, написання власних імен та географічних назв, а також за повноту і системність висвітлення питань, що досліджують.

Проїзд і проживання – за рахунок сторони, що відряджає. Оргкомітет конференції пропонує учасникам інформацію щодо місць та умов проживання.

 

Для відшкодування витрат, пов’язаних з публікацією матеріалів конференції, передбачено організаційний внесок у розмірі 200 грн.

 

Контактний номер: +38(044) 406-63-59; +38(044) 406-63-66.

Адреса: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, конференц-зал (корп. 8) та  лекторій (корпус № 25).

Оргкомітет конференції

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ за посиланням

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
MySpace icon
Newsvine icon
Pinterest icon
Technorati icon
Yahoo! icon
e-mail icon