Шановні колеги!

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ (ICCROM)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у конференції ІККРОМ України

«Пристосування пам’яток культурної спадщини до сучасного використання з метою їх збереження»,

яка відбудеться 22-23 жовтня 2020 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику

Робочі мови конференції: українська й англійська.

Матеріали конференції, надані українською чи англійською мовами, будуть опубліковані окремим виданням.

Оргкомітет, з метою належної підготовки проведення заходу, приймає заявки установленої форми (додається) на участь у роботі конференції та тексти доповіді, оформлені згідно з вимогами, до 26.06.2020 року.

Вимоги до оформлення доповідей:

– наявність УДК, ключових слів та анотації (української та англійською мовами);

– обсяг до 18 тис. знаків з пробілами в роздрукованому й електронному вигляді;

– текст: 14 кегль, гарнітура Times New Roman, інтервал 1,5;

– обов’язкове застосування нерозривного пробілу (стандартна комбінація клавіш Shift+Alt+пробіл або Ctrl+Alt+пробіл) між ініціалами та прізвищами, загальними і власними назвами (наприклад р. Дніпро, м. Київ), датами (2018 р., XVIІI ст.), скороченнями (наприклад, у т. ч., т. п.);

– загальний список використаної літератури та джерел обов’язково подається наприкінці тексту (кегль 12, інтервал 1), оформлюється відповідно до вимог ДАК МОН України до матеріалів для друку у фахових виданнях; джерела нумеруються відповідно до порядку їхнього використання у тексті; у архівних джерелах пошуковий шифр вказується через кому (напр.: ЦДІАК України, ф. Р–1234, оп. 4, спр. 23, 38 арк.);

– індекси посилань по тексту позначаються у квадратних дужках звичайними цифрами (напр.: в літературі - [1, с. 15], в архівних джерелах - [7, арк. 3 зв.]), де перша цифра – номер джерела в списку, друга – сторінка (сторінки) або аркуш (аркуші);

– графіка (ілюстрації, діаграми, схеми тощо) окремими файлами у форматі *.jpg або *.tiff, розміром не менше 10 х 15 см, де 10 см базова (менша) сторона, інша сторона – за пропорціями. Підписи до ілюстрацій надаються окремим переліком під списком джерел і літератури, а також із обов’язковим посиланням у дужках у тексті статті на номери ілюстрацій.

Наполегливо просимо дотримуватися термінів подання та умов оформлення матеріалів!

Оргкомітет залишає за собою право літературно-технічного редагування й корегування матеріалів та їхньої вибіркової публікації відповідно до наукової вагомості та дотримання авторами умов подання.

Автори несуть відповідальність за достовірність наведених фактів, повноту та системність висвітлення питань, що досліджують, написання власних імен та географічних назв, посилань на джерела та літературу.

Оплата витрат (проїзд, проживання, харчування) – за рахунок закладу, що відряджає.

 

Місце проведення конференції: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9

Телефон для довідок: +38044-406-63-56, +38044-406-63-19, +38067-209-80-87

 

Антонюк Анатолій Євдокимович – Національний координатор ІККРОМ в Україні (iccrom_ukraine@ukr.net, anatoliy.antoniuk@gmail.com)

 

Заявка на участь у роботі за посиланням

YouTube icon
Facebook icon