Про археологічні дослідження на території церкви Спаса на Берестові у 2018–2019 роках

 

Під час проведення реставраційно-консерваційних робіт на пам’ятці архітектури «Церква Спаса на Берестові» Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника здійснюють археологічний нагляд за всіма земляними роботами на території пам’ятки.

Археологічні дослідження виконують науково-дослідний сектор археології Заповідника під керівництвом канд. іст. наук Тараненка С. П. та архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України під керівництвом канд. іст. наук Івакіна В. Г. із серпня 2018 року дотепер (рис. 1). У процесі досліджень зафіксовано культурні шари від IX століття до н.е. до XIX століття н.е.

Одним з основних об’єктів дослідження є некрополь церкви Спаса на Берестові. Виявлено 410 поховань XV–XIX століть різного ступеня збереженості (рис. 2). Аналіз людських решток проводять антропологи на чолі із завідувачем відділу біо-археологічних досліджень Інституту археології НАН України канд. іст. наук Козак О. Д.

Серед інших об’єктів привертають увагу споруда господарського призначення XVII століття та окремо розташована піч, яка за характерними ознаками належить до XV–XVI століть (рис. 3).

Проводять аналіз та вивчення отриманого під час археологічних досліджень матеріалу, серед якого – унікальний хрест-енколпіон XIII–XV століть (рис. 4), нумізматична колекція (рис. 5) та колекція натільних хрестів XVII–XIX століть (рис. 6-8).

Крім камеральної обробки артефактів та їхнього аналізу, здійснюють комплексні біоархеологічні (іхтіологічні, антрокологічні, палеоетноботанічні та остеологічні) дослідження.

Науковці Заповідника та співробітники Інституту археології НАН України готують великий науковий звіт за результатами розкопок 2018–2019 років, з яким усі бажаючі зможуть ознайомитися на сайті Заповідника.

YouTube icon
Facebook icon
Twitter icon